Intervest Offices boekt hoger dan verwachte bedrijfswinst

(tijd-nieuwslijn) - De vastgoedbevak Intervest Offices boekte in 2003 een operationeel resultaat van 28,593 miljoen euro tegenover 26,971 miljoen in 2002 euro. Dat is bijna 1 miljoen euro hoger dan het gebudgetteerde bedrag. Netto was er een winst van 15,488 miljoen euro tegenover een verlies van 2,104 miljoen euro het jaar ervoor.

Intervest Offices boekte 13,154 miljoen euro minwaarden op de portefeuille. Ondanks de recente economische heropleving voorziet Intervest Offices voor de volgende kwartalen een verdere daling van de bezettingsgraad en de waarde van de portefeuille.

Het verlies op de portefeuille is te wijten aan de toegenomen leegstand ten gevolge van de zwakke economische conjunctuur. De bezettingsgraad van de portefeuille daalde eind december tot 84,53 procent van nog 87,67 procent eind juni en 90,01 procent eind december 2002. Intervest Offices bezit veel kantoren in de Brusselse randstad. Veel klanten zijn technologiebedrijven. Door de leegstand in de Brusselse randstad dalen ook de huurprijzen.

De waarde van de portefeuille daalde in 2003 tot 591,1 miljoen euro van 603,7 miljoen euro in 2002. De intrinsieke waarde bedroeg eind december 25,38 euro per aandeel. De raad van bestuur zal de algemene vergadering voorstellen om een onveranderd brutodividend uit te keren van 2,17 euro, wat hoger is dan de voorspelde 2,09 euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud