Intervest Offices boekt operationeel resultaat van 26,2 miljoen euro

(tijd-nieuwslijn) - De vastgoedbevak Intervest Offices heeft in 2005 een operationeel resultaat geboekt van 26,2 miljoen euro tegenover 26,0 miljoen euro in 2004. Netto was er volgens de IFRS-boekhoudnormen een winst van 23,73 miljoen euro tegenover een winst van 4,24 miljoen euro het jaar ervoor.

Intervest Offices stelt een brutodividend voor van 1,90 per aandeel , tegen 1,98 euro vorig jaar. Dat meldt Intervest Offices in een persbericht.

De huuropbrengsten stegen met 4 procent van 40,5 miljoen euro naar 42,1 miljoen euro. De stijging is in de eerste plaats te danken aan de fusie begin 2005 van Intervest Offices met vier vastgoedvennootschappen met gebouwen in Mechelen en Strombeek-Bever. Die panden hadden een aanschaffingswaarde van ongeveer 3,5 miljoen euro en genereren jaarlijkse huurinkomsten van 2,5 miljoen euro.

De bezettingsgraad van de portefeuille steeg eind december tot 82,31 procent van 80,42 procent eind december 2004. Intervest Offices is de bevak met veel kantoren in de Brusselse periferie met als klanten veel technologiebedrijven. De bezetttingsgraad van de kantoren lag op 78,16 procent, tegenover 75,22 procent eind 2004, terwijl die in het semi-industriële segment licht afnam van 96,21 procent tot 95,79 procent.

Het resultaat op de portefeuille steeg in 2005 tot -2,5 miljoen euro van -21,7 miljoen euro een jaar eerder. Die forse verbetering is volgens de bevak te danken aan de hogere bezettingsgraad van de kantorenportefeuille en de betere marktomstandigheden. 'Er is meer vraag vanwege kandidaat-huurders hetgeen kansen biedt voor verdere verbetering van de bezettingsgraad en waardoor de markthuren kunnen verbeteren', aldus Intervest.

De waarde van de portefeuille steeg eind december 2005 tot 585 miljoen euro van 549,8 miljoen euro een jaar eerder. Door de fusie begin 2005 met de vier vastgoedvennootschappen steeg de portefeuille met 33,5 miljoen euro. Bij die fusie werden 658.601 nieuwe aandelen uitgegeven, waardoor de uitkeerbare winst per aandeel daalde van 1,98 tot 1,9 euro.

De intrinsieke waarde bedroeg eind december 22,5 euro per aandeel, tegen 22,71 euro eind 2004. De raad van bestuur zal de algemene vergadering voorstellen om een brutodividend uit te keren van 1,90 euro. Een jaar eerder bedroeg dat nog 1,98 euro.

Intervest Offices doet geen voorspellingen over 2006. 'Het is onduidelijk wanneer de vraag van huurders naar kantoorruimten in die mate zal toenemen dat huurniveaus en bezettingsgraad zullen stijgen', klinkt het in een persbericht.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud