Intervest Offices ziet nettowinst sterk afkalven

(tijd-nieuwslijn) - De vastgoedbevak Intervest Offices heeft in 2004 een netto operationeel resultaat geboekt van 26,2 miljoen euro tegenover 28,59 miljoen in 2003. Netto was er een winst van 4,94 miljoen tegenover een winst van 15,49 miljoen het jaar ervoor. Er wordt een bruto-dividend van 1,98 euro per aandeel voorgesteld. Dat meldt Intervest Offices in een persbericht.

De huuropbrengsten daalden met 11% van 44,84 miljoen naar 39,58 miljoen euro. Het verlies op de portefeuille is te wijten aan de toegenomen leegstand ten gevolge van de zwakke economische conjunctuur. De bezettingsgraad van de portefeuille daalde eind december tot 80,42% van 84,53% eind december 2003. Intervest Offices is de bevak met veel kantoren in de Brusselse periferie met als klanten veel technologiebedrijven. De leegstand in de Brusselse periferie neemt toe waardoor de huurprijzen dalen.

Het resultaat op de portefeuille daalde in 2004 tot -21,3 miljoen van -13,15 miljoen een jaar eerder. De waarde van de portefeuille daalde eind december 2004 tot 563,81 miljoen van 591,15 miljoen een jaar eerder.

De intrinsieke waarde bedroeg eind december 23,59 euro per aandeel, tegen 258,38 in 2003. De raad van bestuur zal de algemene vergadering voorstellen om een brutodividend uit te keren van 1,98 euro. Een jaar eerder bedroeg dat nog 2,17 euro.

Intervest Offices verwacht in 2005 geen verbetering van de resultaten. Het is nog niet duidelijk of de bodem al bereikt werd in de kantorenmarkt. De vraag naar kantoorruimte blijft achter, wat samen met de aan huurders toegekende voordelen, het uitblijven van eenmalige opbrengsten, een verwachte stijging van de intrestvoeten en investeringen aan de gebouwen het resultaat negatief kan beïnvloeden.

Op 17 januari fuseerde Intervest Offices met vier vastgoedvennootschappen die gebouwen in eigendom hadden in Mechelen en Strombeek-Bever. Door die operatie, die in november 2004 al was aangekondigd, steeg de waarde van de vastgoedportefeuille met 33,5 miljoen euro en zullen de huurinkomsten met 2,8 miljoen per jaar stijgen. De bezettingsgraad stijgt ten gevolge van de fusie met ongeveer 1%. De 658.601 nieuwe aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2005.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud