Intervest Retail belooft 10 procent meer dividend

Vastgoedbevak Intervest Retail heeft in het eerste semester van 2009 zijn operationeel uitkeerbaar resultaat verbeterd met 16 procent. De waardedaling van de portefeuille bleef beperkt tot 0,5 procent. De groep verwacht het brutodividend op te kunnen trekken met ongeveer 10 procent.

(tijd) - Intervest Retail zag het nettohuurresultaat licht zien stijgen tot 10,4 miljoen euro, waar vorig jaar een nettohuurresultaat van 10,1 miljoen euro werd geboekt. Door de daling van de vastgoedkosten en de algemene kosten stijgt het operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille met 0,4 miljoen euro tot 8,8 miljoen euro.

De vastgoedportefeuille werd met 0,5 procent of 1,7 miljoen euro neerwaarts geherwaardeerd. Er werd voor 0,5 miljoen euro aan meerwaarde geboekt door de verkoop van vastgoedbeleggingen. Daarnaast werd de waardering van de renteïndekkende instrumenten voor 0,4 miljoen euro negatief beïnvloed door de daling van de rentevoeten het voorbije halfjaar. Daar stond tegenover dat de intrestlasten daalden en het financiële resultaat verbeterde tot -2,5 miljoen euro (-2,9 miljoen euro in 2008).

Dit resulteert in een nettowinst voor het eerste semester van 4,7 miljoen euro. Het operationeel uitkeerbaar resultaat stijgt met 16 procent tot 1,23 euro per aandeel, in lijn met de prognose.

On hold

Toch is ook het retailsegment niet ongevoelig voor de crisis. Zo zette de bevak de ontwikkeling van het Shopping Park te Olen, op de gronden van het voormalige Van De Ven, stop omwille van een tegenvallende interesse van potentiële verhuurders. Intervest stelt dat het onmogelijk is om aan voldoende interessante voorwaarden een voorverhuring van meer dan 50 procent te realiseren. Gedelegeerd bestuurder Jean-Paul Sols: 'Wat betreft huurhernieuwingen stelt zich geen probleem, in het merendeel van de gevallen kunnen de contracten hernieuwd worden aan markconforme voorwaarden, maar voor nieuwecontracten zijn de retailers terughoudend om zich te engageren.' Op toplocaties in stadscentra blijft de vraag dan weer sterk. 'Wie er moet zijn, betaalt er nog steeds de juiste prijs voor', stelt Sols.

De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg op 30 juni 2009 328,1 miljoen euro bij een bezettingsgraad van 99,2 procent. De schuldgraad lag op 41 procent. De nettoactiefwaarde per aandeel bedroeg op 30 juni 2009 37,82 euro per aandeel tegenover 39,23 euro per aandeel op 31 december 2008. Dat betekent dat Intervest Retail met een korting van 19 procent noteerde ten opzichte van de beurskoers op 30 juni.

Vooruitblikkend naar de tweede helft van 2009 verwacht Intervest Retail een brutodividend te kunnen uitkeren tussen 2,30 euro en 2,40 euro, ofwel een stijging van om en bij de 10 procent. Op basis van de slotkoers op 30 juni 2009 komt dit neer op een brutodividendrendement tussen 7,5 en 7,8 procent.

Stijn Demeester

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud