Intervest Retail ziet nettowinst fors stijgen in 2003

(tijd-nieuwslijn) - De vastgoedbevak Intervest Retail boekte in 2003 een nettowinst van 17,199 miljoen euro tegenover 10,364 miljoen euro het jaar ervoor. Het operationeel resultaat steeg van 12,187 miljoen euro in 2002 tot 12,910 miljoen euro. Intervest Retail is gespecialiseerd in winkelpanden. De bevak onderzoekt de mogelijkheden voor een kapitaalverhoging.

De winst van 17,199 miljoen euro bestaat uit het operationele resultaat van 12,910 miljoen euro en het portefeuilleresultaat van 4,289 miljoen euro. Ten opzichte van de beurskoers van eind 2003 betekent dit een globaal rendement van bijna 10 procent.

De operationele winst ligt zo'n 300.000 euro hoger dan verwacht. Dit verschil is te danken 'aan het actief beheren van de bedrijfskosten en de lage interestvoeten.' Het portefeuilleresultaat klom dankzij hogere waarderingen van de winkelpanden.

Op 31 december 2003 schommelde de waarde van de vastgoedportefeuille tussen 285 miljoen euro (investeringswaarde vrij op naam (VON)) en 254 miljoen euro (waarde kosten koper). Dit is 24,2 miljoen meer dan de vastgoedportefeuille (investeringswaarde VON) per eind 2002. Deze stijging is te verklaren door niet-gerealiseerde meerwaarden op de bestaande portefeuille (10,2 miljoen euro) en door investeringen in het Messancy Outlet Centre ten belope van ruim 14 miljoen euro.

De netto actiefwaarde (VON) per aandeel exclusief dividend bedraagt eind 2003 31,76 euro tegenover 30,61 euro eind 2002. De netto actiefwaarde (VON) inclusief dividend bedraagt per aandeel eind 2003 34,30 euro tegenover 33,03 euro eind 2002. Tegenover de beurskoers einde december (34 euro) betekent de 34,30 euro een lichte discount van bijna 1 procent.

Er werden in 2003 geen nieuwe panden aangekocht. Wel werden niet-strategische onroerende goederen verkocht te Antwerpen, Marcinelles, Waver, Rixensart, Mortsel, Hasselt en Mechelen met een gezamenlijke meerwaarde van 300.000 euro.

De minder gunstige economische omstandigheden hebben tot dusver maar een beperkte invloed gehad op de commerciële vastgoedmarkt. De huurinkomsten hebben zich goed kunnen handhaven en ook de bezettingsgraad van de operationele portefeuille bleef hoog (87,16 procent). Zonder het Messancy Outlet Centre zou de bezettingsgraad 96,03 procent bedragen.

Het Messancy Outlet Centre, dat zijn deuren opende in juni 2003, begint op kruissnelheid te komen. Zowat 42 procetn van de winkelruimtes zijn verhuurd en de marketing campagne draait op volle toeren.

De hoge schuldratio van 49,38 procent maakt groei met schuldfinanciering niet langer mogelijk. Daarom blijft de bevak de mogelijkheden onderzoeken van een kapitaalverhoging.

De Raad van Bestuur van Intervest Retail zal op 12 mei 2004 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om over het afgelopen boekjaar een bruto dividend van 2,54 euro per aandeel uit te keren. Dit is lichtjes hoger dan het voorspelde dividend van 2,48 euro. De volledige netto-opbrengst wordt zodoende uitgekeerd. De betaalbaarstelling van het dividend gebeurt vanaf 28 mei 2004.

De portefeuille van Intervest Retail bestaat hoofdzakelijk uit commercieel vastgoed, waarvan 37 procent binnenstadslocaties, 47 procent baanwinkels en 16 procent factory outlet. Van het operationeel vastgoed is 58 procent gelegen in Vlaanderen, 31 procent in Wallonië en 11 procent in Brussel. Sinds de beursgang in december 1999 is de waarde van de portefeuille gestegen van 169 miljoen euro naar 285 miljoen euro . Intervest Retail is hiermee de grootste Belgische bevak die uitsluitend in winkels belegt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud