Advertentie

Jaarcijfers Intervest Retail in lijn der verwachtingen

(tijd-nieuwslijn) - De vastgoedbevak Intervest Retail boekte in 2005 een nettowinst van 18,664 miljoen euro tegenover 12,268 miljoen euro het jaar ervoor. Het operationeel resultaat daalde van 12,878 miljoen euro in 2004 tot 10,8 miljoen euro in 2005. Intervest Retail is gespecialiseerd in winkelpanden.

Er wordt een brutodividend van 2,14 euro per aandeel voorgesteld, tegen 2,54 euro vorig jaar. Intervest waagt zich niet aan een inschatting van de winst voor 2006.

De resultaten liggen in de lijn van de verwachtingen. De huurinkomsten daalden 4 procent van 19,253 miljoen euro tot 18,488 miljoen euro als gevolg van in aanmerking te nemen huurincentives van Factory Shopping Messancy (FSM). De bezettingsgraad van de winkels in het centrum is sterk verbeterd (van 38 procent eind 2004 naar 82 procent eind 2005) door de nieuwe verhuurstrategie, doch de financiële tegemoetkomingen en de nieuwe huurvoorwaarden drukken de huurinkomsten.

Het operationeel resultaat daalde van 12,9 miljoen euro tot 10,8 miljoen euro, terwijl het resultaat uit portefeuille uit de rode cijfers klom van -0,6 miljoen euro tot 7,9 miljoen euro. De bezettingsgraad bedroeg op eind december 2005 96,05 procent tegen 86,35 procent einde 2004. Op diverse verkopen van vastgoed werd een minderwaarde gerealiseerd van 0,5 miljoen euro tegenover de reële waarde van 8,6 miljoen euro.

De herwaardering van de vastgoedportefeuille (8,4 miljoen euro) ligt fors hoger dan in 2004 (-0,6 miljoen euro). Dit is vooral te danken aan de sterke beleggingsmarkt van het winkelvastgoed. Binnen- en buitenlandse investeerders, gedreven door de lage interestvoeten en het gebrek aan alternatieve investeringsmogelijkheden, zijn erg actief op de markt waardoor de rendementen onder druk staan en de prijzen stijgen. In 2004 werd deze stijging teniet gedaan door de afwaardering van FSM.

De waarde van de vastgoedportefeuille op 31 december bedroeg 284,7 miljoen euro. Eind 2004 bedroeg de waarde van de vastgoedportefeuille 276,9 miljoen euro. Deze stijging is per saldo voornamelijk het gevolg van verkopen (-8,6 miljoen euro), investeringen (8,2 miljoen euro) en waardeschommelingen op de portefeuille (8,2 miljoen euro).

Per 31 december 2005 bedroeg de nettoactiefwaarde waarde (reële waarde) per aandeel 33,81 euro. Tegenover de beurskoers einde december (43,50 euro) betekent dit een premie van 28,66 procent. De nettoactiefwaarde (investeringswaarde) steeg tot 35,21 euro per aandeel, van 34,17 euro. Door de overschakeling op IFRS-boekhoudregels worden de vastgoedbeleggingen conform IAS 40 gewaardeerd tegen de reële waarde waardoor een waardevermindering van 2,5 procent op de investeringswaarde zoals bepaald door de vastgoedexperten werd toegepast (7,1 miljoen euro); deze wijziging in waarderingsregel heeft geen impact op de aan de aandeelhouders uitkeerbare winst.

De raad van bestuur stelt voor om een brutodividend van 2,14 euro per aandeel uit te keren. Vorig jaar was dat 2,54 euro per aandeel.

Het resultaat van 2006 zal in grote mate afhangen van het financiële succes van Factory Shopping Messancy, zegt Intervest Retail in het persbericht. De bezoekers- en omzetcijfers dienen verder te stijgen, zodat er hogere omzethuren kunnen gegenereerd worden. Tevens mist Intervest Retail de huurinkomsten van de in 2005 verkochte panden (ongeveer 0,75 miljoen euro) die - behoudens wederinvestering van de ontvangen verkoopsommen- een negatieve impact zullen hebben op de winst per aandeel. Het is dan ook moeilijk om op dit moment een correcte inschatting te maken van de winst voor 2006, aldus Intervest Retail.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud