KBC broedt op plan voor eenvoudiger structuur

(tijd-nieuwslijn) - KBC bevestigt dat onderzocht wordt om de structuur van de financiële groep drastisch te vereenvoudigen. Men zou eraan denken om de holding Almanij, die de meerderheid van KBC controleert, op te doeken. Dit zou de belangrijkste operatie voor de groep zijn sinds de fusie in 1998 tussen Kredietbank, Cera en ABB.

KBC bevestigde maandagochtend in een persbericht dat de mogelijkheid wordt onderzocht om de structuur van de groep te vereenvoudigen. Volgens de krant De Standaard zou de tussenholding Almanij kunnen worden opgedoekt via een publiek omruilbod vanuit KBC of Almanij of via een fusie tussen beide groepen. De operatie zou nog voor het jaareinde moeten gebeuren, voor de periode begint waarin Cera-coöperanten uit de groep kunnen stappen. Die periode loopt van 1 januari tot 30 juni.

De bank was van plan begin december officieel aan te kondigen dat het de structuur van de groep wou vereenvoudigen. Dat meldde een bron dicht bij het dossier aan Tijd-nieuwslijn. 'Er is al twee jaar sprake van, maar de laatste maanden is de operatie in een stroomversnelling gekomen. Er liggen verschillende schema's voor, ook qua timing, maar daar wordt nu nog volop over gediscussieerd', aldus de bron.

Luc Philips, gedelegeerd bestuurder van Almanij, zei eerder op de dag aan Tijd-Nieuwslijn dat er 'in realiteit nog geen enkel scenario in verband met een mogelijke structuurwijziging op tafel ligt, laat staan dat er al enige voorkeur is uitgesproken voor een scenario'.

KBC weigert verdere details te geven over de operatie. 'Noch over de uitkomst van het onderzoek, noch over de modaliteiten, kan momenteel iets concreet worden gezegd. Eventuele besluiten zullen eerst aan de respectieve beslissingsorganen moeten worden voorgeled,' klinkt het in een mededeling. 'Almanij/KBC kunnen en wensen dan ook in dit stadium van het onderzoek zeker niet vooruit te lopen op de eventuele resultaten. Evenmin kunnen of wensen zij een indicatie te geven over de timing waarop dit onderzoek eventueel kan/zal worden afgerond,' gaat het verder.

Als de tussenholding Almanij wegvalt, zou de KBC-structuur eenvoudiger worden, en zou het aantal vrij verhandelbare aaandelen stijgen. Daardoor kan het bedrijf aan belang winnen in belangrijke Europese beursindices. Dat maakt KBC aantrekkelijker voor Angelsaksische investeerders, en stelt de bankverzekeraar ook in staat in te spelen op de snel veranderende Europese banksector.

De holding Almanij bezit momenteel 67,2 procent en wordt gecontroleerd door de Leuvense Boerenbond, de coöperatieve structuren rond Cera en Almancora en een aantal Vlaamse familes (Vlerick, Sabbe, Vanden Avenne,...). Na de omruiloperatie zou ongeveer 50 procent van KBC in vaste handen komen.

Na fusie in 1998 tussen Kredietbank, Cera en ABB, bleef Almanij de overkoepelende holding boven KBC en controleerde Almanij ook de holding Gevaert en de Luxemburgse bank Kredietbank Luxembourgeoise (KB Lux). KB Lux is de spil van de private banking activiteiten van Almanij en heeft een internationaal netwerk uitgebouwd.

De vereenvoudiging van de KBC-structuur kan gebeuren aan de hand van een omruilbod van KBC op Almanij of een fusie tussen KBC en Almanij. In het laatste geval zou de holding meteen verdwijnen. Als Almanij van de beurs verdwijnt, moet normaal ook de onderwaardering van ongeveer 20 procent verdwijnen. De precieze ruilverhouding ligt nog niet vast, maar aangenomen wordt dat uitgegaan wordt van de intrinsieke waarde. De CBFA is alvast ingelicht over het voornemen.

Bij de aanpassing van de structuur wordt ook gedacht aan een omruilbod op KB Lux. Daardoor kan die groep een volle dochter worden van KBC, zodat de bankverzekeraar voor het eerst een private-bankingvleugel zal hebben. De 450.000 coöperatieve Cera-aandeelhouders zullen dan niet langer indirect aandelen bezitten van Almanij, maar aandelen van KBC.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud