KPMG moet kostbare LHSP-documenten vrijgeven

(tijd) - De bedrijfscommissaris KPMG moet al zijn werkdocumenten en handboeken die te maken hebben met Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) overmaken aan de burgerlijke partijen die in de VS procederen tegen een aantal betrokkenen in het dossier-LHSP. Dat besliste een Amerikaanse rechter. KPMG wil het vonnis omzeilen met een juridische procedure in Brussel. Die rechtszaak wordt vandaag ingeleid. KPMG kreeg vrijdag nochtans het bevel van de Amerikaanse rechter die procedure stop te zetten.

Voor de arrondissementsrechtbank van Massachusetts lopen procedures tegen de voormalige top van LHSP en een aantal betrokkenen. Een van de procedures is een zogenaamde class action suit, waarbij verschillende beleggers in groep proberen hun geleden schade te verhalen op de verantwoordelijken voor het LHSP-debacle.

Een van de partijen die het meest worden geviseerd is KPMG, gedurende jaren werkzaam als commissaris bij LHSP. Sinds de zomer van 2002 proberen Amerikaanse advocaten de hand te leggen op de werkdocumenten en zogenaamde handboeken van KPMG over LHSP. Die handboeken leggen de procedures vast per klant. In het kader van het gerechtelijk onderzoek dat in ons land loopt over LHSP werden die documenten in beslag genomen. Zij bevinden zich in het gerechtelijk dossier. De advocaten hopen aan te tonen dat KPMG zijn functie als commissaris bij LHSP niet naar behoren vervulde en de malversaties had moeten opmerken. KPMG heeft steeds geweigerd de stukken te overhandigen aan de Amerikaanse partijen. De commissaris beroept zich vooral op zijn beroepsgeheim.

In een vonnis van 13 november 2003 wees de rechtbank van Massachusetts de argumenten van KPMG af. KPMG moet alle audithandboeken uit de periode tussen 1 januari 1997 en 29 november 2000 overmaken. Hetzelfde geldt voor de werkdocumenten van 1998 tot 2000. Dat de Amerikaanse advocaten de hand willen leggen op de bewuste stukken is geen toeval. Afgelopen zomer mochten zij in Gent zo'n dertig dozen inkijken dat het Belgische gerecht bij KPMG in beslag nam.

Op 27 november dagvaardde KPMG alle Amerikaanse burgerlijke partijen voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. KPMG vordert een dwangsom van 1 miljoen euro voor elke poging die een Amerikaanse partij zou ondernemen om het vonnis van 13 november te laten uitvoeren. De zaak moet vandaag worden ingeleid, maar in een vonnis van afgelopen vrijdag zegt de rechtbank van Massachusetts dat de stappen die KPMG in Brussel heeft gezet, niet kunnen worden getolereerd. KPMG krijgt het bevel de dagvaardingen onmiddellijk in te trekken en krijgt het verbod vandaag in Brussel te verschijnen.

KPMG is niet van plan gehoor te geven aan het bevel van de Amerikaanse rechter. 'Indien wij de gevraagde documenten leveren, begaan we volgens de Belgische wetgeving een misdrijf. Overigens kan men ons niet verbieden om alle juridische middelen in te zetten die we denken te moeten inzetten', zei de raadsman van KPMG. 'We hebben bovendien een beroepsprocedure ingezet in de VS tegen het vonnis van afgelopen vrijdag.'

RDW/LVA

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud