KPN rondt verkoop kabelactiviteiten af en reduceert schuld

(tijd-nieuwslijn/betten) - KPN heeft met de verkoop van Vision Networks Tsjechie het afstoten van de kabelactiviteiten door Vision Networks (100% niet-geconsolideerde dochter) afgerond. Voor de balans van KPN betekent dit dat de externe schuld afneemt met circa EUR 630 miljoen en het eigen vermogen met circa EUR 700 miljoen toeneemt.

Bij de oprichting van Vision Networks in 1997 werd een bedrag van NLG 1,7 miljard ten laste van het eigen vermogen van KPN afgesplitst naar de nieuwe zelfstandige vennootschap. Deze werd daarom niet langer meegeconsolideerd. 'Alle risico's met betrekking tot kabelactiviteiten werden daarmee geelimineerd uit KPN', aldus het concern.

Uit de opbrengsten uit verkopen van onder meer Casema en ComTel werd door Vision Networks een lening verstrekt aan KPN. Omdat KPN nu volledige zeggenschap over Vision Networks krijgt, zal Vision Networks inclusief resterende verplichtingen worden meegeconsolideerd op het moment dat de verkoop van de Tsjechische activiteiten is afgerond. Dit heeft tot gevolg dat deze lening dan in de consolidatie zal komen te vervallen met de reductie van de externe schuld tot gevolg.

Eerder werden kabelbelangen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland verkocht. Aangezien er, na deze verkoop, binnen Vision Networks niet langer materiele activiteiten worden uitgevoerd, heeft de Raad van Commissarissen van Vision Networks, KPN als aandeelhouder geinformeerd dat de Raad in september opgeheven zal worden. Met ingang van dezelfde datum zal het vermogen van Vision Networks, conform de oprichtingsbepalingen, terugvloeien naar KPN.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud