KPN verrast analisten in vierde kwartaal

(tijd-nieuwslijn) - Het Nederlands telecombedrijf KPN heeft in het vierde kwartaal van 2005 een nettowinst behaald van 604 miljoen euro, tegen 539 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is een stijging met 12 procent. De analisten verwachtten een winst van 365 miljoen. Over het hele boekjaar realiseerde KPN 17,6 procent minder nettowinst tot 1,45 miljard euro. Het bedrijf wijt dat aan de toegenomen concurrentie in de vaste telefonie.

De verwaterde winst per aandeel nam in het vierde kwartaal toe van 0,23 naar 0,28 euro.

Analisten hadden gemiddeld verwacht dat KPN over het vierde kwartaal een winst bekend zou maken van 365 miljoen. De Betten-consensus was opgemaakt uit de taxaties van zeven effectenhuizen. Het cijfer komt hoger uit dan de gemiddelde verwachting door een bate uit een regeling met NTT DoCoMo en gunstige belasting- en pensioeneffecten.

KPN realiseerde in het vierde kwartaal een operationele omzet van 3,166 miljard, tegen 3,008 miljard een jaar eerder. Hier hadden analisten gerekend op 3,138 miljard. De jaaromzet steeg, dankzij groei bij de divisie mobiele telefonie, van 11,82 miljard naar 11,94 miljard euro. In het vierde kwartaal telden voor het eerst de resultaten van het overgenomen Telfort mee. Dat krikte de omzet met 145 miljoen euro op.

Het bedrijf behaalde een bedrijfsresultaat (EBIT) van 695 miljoen, tegen 629 miljoen een jaar eerder. Het EBITDA-resultaat of de winst voor intrest, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen kwam in de verslagperiode uit op 1,319 miljard ten opzichte van de 1,192 miljard een jaar eerder. Analisten hadden voor het EBITDA-resultaat, populair bij hen als graadmeter, gemiddeld 1,202 miljard becijferd.

De nettoschuld van KPN bedroeg eind december 2005 8,9 miljard. In september 2005 was dat nog 7,9 miljard en aan het eind van 2004 9,9 miljard.

Wat betreft het dividend keert KPN over heel 2005 0,45 euro uit, tegen 0,35 een jaar eerder. Eerder werd al een interim-dividend van 0,13 euro uitgekeerd. Het slotdividend lag daarmee op 0,32 euro per aandeel. KPN stelt er naar te streven dat het totaalbedrag aan uitgekeerd dividend over de boekjaren 2006 en 2007 op zijn minst gelijk moet zijn aan het totaal uitgekeerde dividend over het boekjaar 2005 (950 miljoen euro).

KPN is vorig jaar begonnen met een grote reorganisatie bij zijn divisie vaste telefonie. Het bedrijf wil zich daarmee opmaken voor een tijdperk dat door internet wordt gedomineerd, met concurrentie van bedrijven als Microsoft, Yahoo, Skype en Google. Daardoor verdwijnen de komende jaren in totaal 8.000 banen. Sinds maart zijn er al ruim 2.100 voltijdsbanen geschrapt.

De omzet bij vaste telefonie liep het afgelopen jaar terug van 7,25 miljard naar 6,88 miljard euro. Volgens KPN is het verlies van abonnementen op vaste aansluitingen in het vierde kwartaal versneld. De concurrentie, kabelbedrijven voorop, maakten de afgelopen tijd al melding van een sterke groei van het aantal klanten. KPN is daarom een tegenoffensief begonnen met internetbellen, waarmee tegen een vast tarief kan worden gebeld. De omzet bij mobiele telefonie bedroeg 5,86 miljard euro. In 2004 was dat nog 5,26 miljard euro.

KPN verwacht dat de omzet van het gehele concern in 2006 met enkele procenten zal stijgen. Het resultaat voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen zal ongeveer op hetzelfde bedrag uitkomen als in 2005 (4,62 miljard euro).

De bedrijfsopbrengsten zullen in 2006 naar verwachting een 'lage enkelcijferige stijging' laten zien ten opzichte van de 11,826 miljard in 2005. De vrije kasstroom zal in 2006 boven de 2 miljard komen te liggen. In 2005 was dat nog 2,439 miljard.

KPN bevestigt de verwachting van vorig jaar inzake de vrije kasstroom van tenminste 2 miljard voor de jaren 2006 en 2007 (2007 exclusief belastingen). 'Wij verwachten belasting te gaan betalen in de loop van 2007', aldus KPN.

24615547

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud