Kwartaalcijfers Unilever beter dan verwacht

(tijd-nieuwslijn) - Het voedings- en wasmiddelenbedrijf Unilever heeft over het derde kwartaal van 2004 een nettowinst voor bijzondere posten en goodwill (beia) behaald van 1.187 miljoen euro. Dat is 3 procent meer dan de 1.155 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf gaat de uitgangspunten voor de periode tot 2010 opnieuw tegen het licht houden.

De winst per aandeel beia kwam uit op 1,23 tegen 1,19 euro een jaar eerder. Analisten hadden voor het derde kwartaal een winst per aandeel verwacht van 1,11 en een winst van 1.093 miljoen.

Unilever handhaafde de in september verlaagde verwachting voor 2004 van een lage eencijferige groei van van de winst per aandeel (beia). Het bedrijf keert over 2004 een interim-dividend uit van 63 eurocent, tegen een interim-dividend van 59 cent over 2003.

De omzet uit de leidende merken daalde in het derde kwartaal met 0,9 procent, waar analisten uitgingen van een daling van 1,4 procent. De operationele marge kwam in het derde kwartaal uit op 17,4 procent, een stijging van 20 basispunten ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De nettowinst van Unilever kwam in het derde kwartaal uit op 883 miljoen tegen 830 miljoen euro in het derde kwartaal van 2003. Analisten gingen hier uit van 775 miljoen, in een range van 718 miljoen tot 828 miljoen. De omzet daalde met 4 procent van 11.081 miljoen naar 10.641 miljoen, waar analisten uitgingen van 10.628 miljoen. Onderliggend daalde de omzet met 1,3 procent.

De nettoschuld van Unilever bedroeg aan het eind van het kwartaal 11,8 miljard, een afname van 0,7 miljard ten opzichte van begin van het jaar. Over de afgelopen twaalf maanden nam de omzet af met 2,5 miljard.

Unilever gaat de uitgangspunten voor de periode tot 2010 opnieuw tegen het licht houden. De uitkomst van deze evaluatie zal in februari 2005 tegelijk met de resultaten over het gehele jaar 2004 bekend worden gemaakt.

Dit jaar loopt het zogenaamde Path to Growth-reorganisatieprogramma van Unilever af. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2003 in februari van dit jaar gaf het concern aan dat in de periode na Path to Growth, de periode 2005-2010, wordt gestreefd naar een toename van de operationele marge met 40 basispunten per jaar.

Daarnaast stelde Unilever destijds dat wordt gestreefd naar een omzetgroei van gemiddeld 3-5 procent per jaar en een groei van de winst per aandeel van gemiddeld 8-12 procent per jaar.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud