Kwartaalwinst Cofinimmo nipt onder de verwachtingen

(tijd-nieuwslijn) - De vastgoedbevak Cofinimmo boekte in het eerste kwartaal een courante winst per aandeel van 2,01 euro, tegenover 1,98 euro het jaar ervoor. Het cijfer ligt in de lijn van de verwachtingen van analisten die op 2,04 euro rekenden. Het nettoresultaat bedroeg in die periode 16,62 miljoen euro, tegenover 13,2 miljoen. Dat deelde Cofinimmo mee.

Cofinimmo en de analisten gaan in hun berekening per aandeel wel uit van een gelijk aantal aandelen, wat strikt genomen niet zo is, want het aantal aandelen in het eerste kwartaal 2003 bedroeg 8,15 miljoen, tegenover 8,86 miljoen nu. Die verandering komt door de kapitaalverhoging van Longview in juli 2003. Longview genoot in 2003 over het gehele jaar een dividend, waardoor Cofinimmo het aantal aandelen in de vergelijkingsbasis met 2003 op 8,86 miljoen zet.

De nettohuren daalden licht van 31,849 naar 31,748 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde van 26,67 miljoen naar 25,679 miljoen euro. Het netto courant resultaat steeg van 18,49 naar 18,8 miljoen euro. Dat komt hoofdzakelijk door de daling van de financiële lasten van 10,62 naar 8,51 miljoen euro. Cofinimmo leent nu tegen een rente van 3,83% gemiddeld, tegenover 4,04% een jaar geleden.

Het nettoresultaat steeg van 13,19 tot 16,62 miljoen euro. Het betere nettoresultaat komt er omdat er in het eerste kwartaal slechts voor 0,13 euro waardedalingen per aandeel werden geboekt. Over heel 2003 was er nog een waardedaling van 1,53 euro per aandeel door het slechte vastgoedklimaat. De waardedaling in de periferie is nagenoeg tot stilstand gekomen, terwijl er nog altijd waardestijgingen zijn in het Central Business District (CBD).

De bezettingsgraad daalde licht van 94,68 naar 94%. Volgens Cofinimmo is de situatie in de Brusselse rand nog altijd heel slecht. De commerciële teams richten zich vooral op het handhaven van de bestaande cliënten. Ook de relaties met de vastgoedmakelaars worden via een aanpassing van de vergoeding versterkt. Deze inspanningen leiden er volgens Cofinimmo toe dat het al bij al de bezettingsgraad kan handhaven.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud