Luc Sels (KULeuven): 'Verhoudingen in vergoedingen lopen uit de hand'

(tijd) - 'De verhoudingen tussen wat topmanagers en wat gewone werknemers verdienen, lopen uit de hand.' Dat zegt Luc Sels, hoogleraar aan de faculteit Economie en Toegepaste Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. De hoogleraar struikelt niet zozeer over de verloning van topmanagers, maar vooral ook over hun hoge opzegvergoedingen.

Uit een internationaal onderzoek van de HRM-adviseur Towers Perrin blijkt dat gedelegeerd bestuurders van industriële bedrijven met een jaarlijkse omzet van circa 500 miljoen dollar in België vorig jaar op jaarbasis een gemiddelde brutovergoeding ontvingen van 987.387 dollar (bijna 830.000 euro). Is dat veel naar uw gevoel?

Luc Sels: 'De verhouding met wat mensen op de werkvloer verdienen, loopt uit de hand. In de Verenigde Staten is het nog veel erger. Daar verdienen topmanagers gemiddeld 78 keer het loon van de laagste inkomenscategorieën. Nu komt de vergoeding van bestuurders van grote bedrijven ook op een aparte, eigen manier tot stand. Het gaat bijna om een aparte arbeidsmarkt, waar het spel van vraag en aanbod voluit speelt en veel meer wordt gekeken naar externe factoren. Wat verdienen topmanagers van gelijkaardige bedrijven? De inhoud van de functie wordt dan bijna van ondergeschikt belang.'

Zijn de vergoedingen van gedelegeerd bestuurders wereldwijd nog billijk?

Sels: 'In termen van billijkheid loopt het de spuigaten uit. Dat geldt nog meer voor bedrijven in herstructurering. Neem bijvoorbeeld de automobielsector. Autobouwers in de VS en in Europa vragen offers van hun werknemers. Zij moeten langer werken tegen hetzelfde loon. Tegelijkertijd zijn de lonen van de topmanagers in de autosector schrijnend hoog. Bedrijven in herstructurering weten natuurlijk ook dat het doorvoeren van een afslanking de aandelenkoers fors de hoogte kan injagen en de marktwaarde van het bedrijf verhoogt. Die ondernemingen gaan dan ook agressiever tewerk bij het headhunten. Ze hebben veel middelen veil om de beste 'costcutters' in huis te halen.'

'Wat mij vooral tegen de borst stuit, is nog niet zozeer de hoogte van de vergoedingen. Topbestuurders weten vaak voor zichzelf een hoge opzegvergoeding te bedingen. Dat heeft tot gevolg dat de grootste ontslagbescherming toekomt aan wie ze het minst nodig heeft. In vergelijking daarmee staan de werknemers zo goed als nergens.'

Behoort België in Europa niet tot de koplopers wat betreft de ontslagbescherming van zijn werknemers?

Sels: 'Dat geldt voor bedienden, maar zeker niet voor arbeiders. De opzegvergoeding voor arbeiders is zeer laag en de ontslagvergoeding gering.'

24712267

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud