Management Ubizen geeft geen toelichting bij reddingsplan

(belga) - Tijdens de algemene vergadering van netwerkbeveiliger Ubizen zijn maandagavond in Leuven een aantal kritische vragen gesteld over de financiële toestand van het bedrijf en de lopende overnamegesprekken. Topman Stijn Bijnens voorspelde dat het huidige kwartaal beter zal zijn dan het vorige dankzij nieuwe contracten.

Ubizen maakte zijn jaarcijfers begin november bekend. Het nettoverlies liep voor het eind september afgesloten boekjaar 2003 op tot 56,19 miljoen euro tegenover 27,49 miljoen euro het jaar voordien. Op 20 november werd bekendgemaakt dat de referentie-aandeelhouders, die 36 procent der aandelen controleren, exclusieve gesprekken begonnen zijn met een financieel consortium bestaande uit Apax, Kennet Venture Partners en KBC Investco. Vooral de melding dat dit consortium slechts 0,95 euro per aandeel zou bieden als het tot een publiek overnamebod komt lag enkele Nederlandse aandeelhouders zwaar op de maag. Ze vroegen met name dat het management een investmentbank zou belasten met het aftasten van de markt om kandidaten te vinden die een bod zouden uitbrengen dat beter overeenkomt met de echte waarde van het bedrijf. In aanmerking komen enkel biedingen die het management als "vriendelijk" beschouwt.

Het Ubizenmanagement stelde geen mededeling te doen over de stand van zaken bij de onderhandelingen, maar liet weten bij een overnamebod steeds de wetgeving te zullen eerbiedigen die hogere biedingen mogelijk maakt. "Het feit dat men de informatie over het bestaan van de gesprekken publiek heeft gemaakt kan ook als signaal naar de markt aangezien worden", aldus Jean-Paul Coenen, voorzitter van de raad van bestuur. CEO Stijn Bijnen stelde overigens dat het bedrijf terzake nog steeds een aantal opties bekijkt.

Bedrijfsrevisor Jean-Pierre Romont motiveerde zijn onthoudende verklaring bij de jaarrekening door te wijzen op het feit dat er nog geen duidelijkheid bestaat over het herstructureringsplan dat tegelijk met het bekendmaken van de jaarcijfers aangekondigd werd, noch over de opties om de implementatie van dit herstructureringsplan te financieren. "Al deze feiten veroorzaken een fundamentele onzekerheid omtrent de mogelijkheid van de vennootschap om haar bedrijf voort te zetten". Ook over dit herstructureringsplan werden tijdens de algemene vergadering geen details gegeven. Het plan is ook een voorwaarde voor de uitkering van het werkkrediet ten belope van 2 miljoen euro dat KBC Bank heeft toegekend.

Samen met de geplande verkoop van niet-kernactiviteiten met name de aandelen in Risc, Vasco, Expanded Media en Aethis moet dit volgens CFO Jean-Marc Roelandt - zonder bijkomende externe financiering - Ubizen toelaten dat het minstens nog 1 jaar verder kan overleven.

In zijn "outlook" naar de toekomst toonde Bijnen zich optimistisch. De markt van de "Managed Security Solutions" waarop Ubizen zich richt vertoont in de VS een herleving. Sinds oktober heeft het bedrijf diverse nieuwe MSS-contracten getekend in de VS en Europa. In deze markt behoort Ubizen wereldwijd tot de top-2 en is het marktleider in Europa. Het huidige kwartaal zal licht beter uitvallen dan het vorige. Bijnen zei ook te hopen dat de Belgische regering snel beslist tot volledige "roll-out" van de elektronische identiteitskaart. Voor Ubizen gaat het om een contract van 10 miljoen euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud