Mitiska boekt opnieuw winst

(tijd-nieuwslijn) - Retailholding Mitiska boekte in 2005 een netto groepswinst van 0,169 miljoen euro, tegen een verlies van 8,654 miljoen euro een jaar eerder. Op het niveau van het bedrijfsresultaat boog Mitiska een verlies van 0,184 miljoen euro om in een winst van 0,107 miljoen euro. De intrinsieke waarde bedroeg eind 2005 69 miljoen euro of 8,25 euro per aandeel, tegen 7,49 euro per aandeel in 2004. De groep verwacht voor 2006 een verdere groei van de recurrente geconsolideerde winst.

Mitiska boekte over 2005 een winst uit recurrente activiteiten van 3,4 miljoen euro, tegen 0,855 miljoen euro in 2004. Het verlies uit niet recurrente activiteiten van 0,7 miljoen euro heeft betrekking op de afwaardering van Ide. Het verlies uit niet-voortgezette activiteiten omvat de kwijtschelding door Cap Nord ( 1,5 miljoen euro na belastingen) en IFE ( 1 miljoen euro) van hun vordering op Mondial Moquette.

Het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode omvat het aandeel van Mitiska in de resultaten van Brantano, AS Adventure en Fun. Voor 2005 bedraagt dit 4,4 miljoen euro tegenover 2,5 miljoen euro vorig jaar.

De retailholding heeft participaties in Brantano (24,8 procent waarvan 16,88 procent via Retail Partners), AS Adventure (25,25 procent via Retail Partners) en Fun (28,47 procent via Retail Partners). Allen geven volgens het persbericht blijk van 'duurzame kasstromen'. De verkoop van GLP aan Unibet leverde Net Fund Europe, het internetfonds met Mitiska als referentie-aandeelhouder (23,58 procent) een aanzienlijke meerwaarde op.

Schoenketen Brantano boekte over 2005 een omzet van 304,1 miljoen euro, goed voor een daling van 5,7 procent tegenover de 322,6 miljoen euro in 2004. Op vergelijkbare basis (exclusief Nederland en Denemarken) die verkocht werden, en zonder wisselkoerseffecten) steeg de omzet met 2,6 procent. Brantano behaalde een nettowinst van 7,1 miljoen euro, waarvan 1,7 miljoen euro op rekening van Mitiska komt.

AS Adventure zag de omzet met 19,3 procent stijgen tot 107,6 miljoen euro, zowel door de opening van nieuwe winkels als door interne groei. Het nettoresultaat bedroeg 10 miljoen euro, tegen 7 miljoen euro vorig jaar. Het aandeel van Mitiska bedraagt 2,5 miljoen euro.

De speelgoedketen Fun realiseerde een winst van 0,4 miljoen euro bij een omzet van 57,4 miljoen euro. Het aandeel van Mitiska bedraagt 0,1 miljoen euro.

Mitiska verwacht voor 2006 een verdere groei van de recurrente geconsolideerde winst, dit aan de hand van de evolutie en groei, uitgaande van de realisatie van de plannen opgesteld door de participaties, en onder voorbehoud van de economische omstandigheden. Mitiska onderzoekt momenteel diverse dossiers met betrekking tot 'het nemen van nieuwe intitiatieven'.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud