Montea mikt op portefeuille van 200 miljoen eind 2008

Montea, de bevak gespecialiseerd in logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft het eerste kwartaal van 2008 afgesloten met een netto courante winst van 1,75 miljoen euro. Dat is een stijging van 17 procent. Tegen het einde van het jaar wil de groep met haar vastgoedportefeuille de kaap van 200 miljoen euro overschrijden, klinkt het in een persbericht.

(tijd) - Op het einde van het eerste kwartaal bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille van Montea 166,8 miljoen euro. Dat is 45 procent meer dan een jaar geleden. De pipeline, investeringen in onderzoeks- of due diligence-fase, geeft vertrouwen om tegen 31 december de 200 miljoen te halen, aldus Montea.

De huurinkomsten namen in het eerste kwartaal met 15,2 procent toe tot 2,8 miljoen euro. Het nettoresultaat zakte met 64,5 procent tot 1,4 miljoen euro.

Montea maakt in de mededeling ook melding van een rechtszaak die een niet nader genoemde partij heeft aangespannen wegens 'het niet nakomen van contractuele afspraken in verband met onroerende goederen die mogelijk via een fusie of andersoortige operatie zouden kunnen worden ingebracht in de bevak'. De betrokken partij eist 5,4 miljoen euro schadevergoeding van Montea, dat de aantijgingen 'ten stelligste' betwist en op een tegenvordering broedt.

Voor het hele boekjaar kondigt het bedrijf een verhoging van het brutodividend met 5 procent tot 2,09 euro per aandeel aan. In 2006/2007, een boekjaar van 15 maanden, keerde Montea bruto 2,49 euro uit, wat neerkomt op een dividend op 12 maanden van 1,99 euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud