Nettoresultaat Dexia licht beter dan verwacht

(tijd-nieuwslijn) - De financieledienstengroep Dexia boekte in het derde kwartaal van 2004 een nettoresultaat van 386 miljoen euro. Dat is 12,5 procent meer dan de 343 miljoen van dezelfde periode het jaar ervoor. Hiermee scoort Dexia wat het nettoresultaat betreft licht boven de verwachtingen. Het nettobankproduct kwam uit op 1.296 miljoen tegenover 1.280 miljoen een jaar eerder.

De consensusverwachting van het persbureau Tijd-Nieuwslijn voor de nettowinst bedroeg 378,3 miljoen euro.

In tegenstelling tot de nettowinst liggen het nettobankproduct en het brutobedrijfsresultaat onder de verwachting. De TNL-consensus voor het nettobankproduct bedroeg 1.323,5 miljoen. Het brutobedrijfsresultaat bedroeg 543 miljoen tegenover 569,5 verwacht. De hoger dan verwachte nettowinst komt er doordat de risicokosten op een laagterecord lagen. De risicoprovisies waren, door terugnemingen, nihil.

In de eerste negen maanden van 2004 bedroeg de nettowinst 1.367 miljoen, tegenover 1.103 miljoen het jaar ervoor. Dat is een stijging met 23,9 procent. Per aandeel steeg de nettowinst per met 27,9 procent tot 1,22 euro. Die extra stijging komt er doordat Dexia het aantal aandelen in de eerste negen maanden met 3,2 procent verminderde. De Tier 1 Ratio kwam uit op een stabiele 9,9 procent. De kostinkomensratio bedroeg in het derde kwartaal 58,1 procent tegenover 59,4 procent het jaar ervoor.

De public finance divisie was in het derde kwartaal goed voor een nettowinst van 222 miljoen tegenover 186 miljoen het jaar ervoor. De uitstaande langetermijnkredieten stegen op 30 september met 10,3 procent tot 186,1 miljard euro. De opbrengsten klommen in het derde kwartaal met 6 procent tot 501 miljoen. In de eerste negen maanden ging de activiteit in alle landen vooruit, behalve in de VS waar er in 2003 nog een heel grote transactie was. In het derde kwartaal was er opnieuw een verbetering. In Frankrijk hervatte de markt verder nadat die wat was stilgevallen door de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar.

In Italie kon Dexia Crediop aan een aantal belangrijke transacties deelnemen. In de eerste negen maanden bedroeg de groei in het VK 38,7 procent, dankzij talrijke Private Finance Initiative-activiteiten. Dexia meldt ook dat het in Oost-Europa betrokken was bij de financiering van de lokale besturen, zoals de stad Warschau en bij infrastructuurprojecten.

Bij het retailbankieren steeg de nettowinst van 63 miljoen tot 91 miljoen. De betere prestatie was mogelijk dankzij hogere volumes, een betere productmix en een verbetering van de productiviteit. De opbrengsten stegen in het derde kwartaal met 5,6 procent tot 471 miljoen. De spaardeposito's bedroegen 28,1 miljard. De uitstaande kredieten stegen met 6,7 procent tot 24 miljard. De kosten/baat-ratio bedroeg in het derde kwartaal 73,5 procent tegenover 78,1 procent het jaar ervoor.

In het derde metier, financieel beheer, bedroeg het nettoresultaat 52 miljoen, tegenover 34 miljoen in het derde kwartaal van 2003. De opbrengsten stegen met 1,4 procent tot 192 miljoen. De uitstaande kredieten met betrekking tot aandelenlease in Nederland zakten met 24,6 procent tot 2,7 miljard.

Bij thesaurie en financiƫle markten daalde de nettowinst van 57 miljoen naar 56 miljoen. De opbrengsten krompen met 4,5 procent van 116 miljoen tot 111 miljoen.

Gedelegeerd bestuurder Pierre Richard vindt dat het derde kwartaal de bevestiging brengt van de opwaartse trends die werden waargenomen tijdens de eerste jaarhelft. Hij zegt dat Dexia erin zal slagen om voor het volledige jaar 2004 een stevige groei met twee cijfers te verwezenlijken. Nieuw in zijn mededeling is dat hij het adjectief 'stevige' gebruikt. Hij staaft zijn verwachting met de evolutie na negen maanden: "De winst per aandeel beliep 1,22 euro voor de eerste negen maanden, d.i. 27,9 procent meer dan vorig jaar. Deze evolutie werd ten belope van 4 percentpunt in de hand gewerkt door het aandelenterugkoopprogramma."

Dexia bevestigde in een apart persbericht ook dat PS-voorzitter Elio Di Rupo Didier Donfut in de raad van bestuur van Dexia vervangt.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud