Advertentie

Nettowinst Carestel beter dan verwacht

(tijd-nieuwslijn) - De cateringgroep Carestel boekte in 2005 een nettowinst van 1,4 miljoen euro, tegen 5,6 miljoen euro over 2004. De omzet kwam uit op 78,9 miljoen euro en de bedrijfswinst op 1,5 miljoen euro. De groep rekent voor 2006 op een 'verdere stijging van het bedrijfsresultaat en de kasstromen.

De cijfers zijn beter dan verwacht. Hans DHaese van Bank Degroof mikte op een omzet van 74,38 miljoen euro, een bedrijfswinst (ebit) van 0,78 miljoen euro en een nettoverlies van 0,14 miljoen euro. Nathalie Sierens van KBC Securities rekende op een omzet van 73 miljoen euro, een bedrijfswinst van 0,3 miljoen euro en een nettoverlies van 1 miljoen euro. De nettowinst van 1,4 miljoen euro is voor 1,1 miljoen euro te danken aan uitgestelde belastingvoordelen.

De bedrijfswinst van 1,5 miljoen euro ligt hoger dan de 1,2 miljoen euro die Carestel over 2004 behaalde, alle eenmalige effecten en van de resultaten van de verkochte afdelingen buiten beschouwing gelaten. Carestel plooide zich in de loop van 2004 en 2005 terug van 7 tot 2 kernactiviteiten. Als de eenmalige effecten en de herstructureringskosten eveneens buiten beschouwing worden gelaten over 2005, zou het bedrijfsresultaat zijn uitgekomen op 2,38 miljoen euro.

De omzet van 78,9 miljoen euro is voor 25,67 mljoen euro afkomstig van Carestel Motorway Services. Restair droeg voor 50,82 miljoen euro bij. Die twee cijfers liggen hoger dan wat D'Haese verwacht had. CMS leed een bedrijfsverlies van 1 miljoen euro, maar genereerde een positieve bedrijfskasstroom van 0,38 miljoen euro. Volgens Carestel zijn deze cijfers in lijn met de verwachtingen. Restair boog een miniem verlies over 2004 om in een bedrijfswinst van 3,04 miljoen euro. De bedrijfskasstroom verbeterde met 80 pocent tot 5,1 miljoen euro.

Carestel verwacht een verbetering van het bedrijfsresultaat en een sterke toename van de kasstroom over 2006. De bedrijfskasstroom over 2005 bedroeg 5,3 miljoen euro. De stafdiensten werden in de loop van 2005 gecentraliseerd en dat effect moet in 2006 volop spelen. Voor CMS rekent Carestel op de samenwerkingsakkoorden die het afsloot met Pizza Hut, Quick en Java Coffee. Tegen de zomer wenst de groep een eerste wegrestaurant volgens het nieuwe Plaza-concept om te bouwen. Carestel keert geen dividend uit.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud