Nieuwe leveranciers lijden onder slecht beheer intercommunales

(tijd) - De distributienet-beheerders (intercommunales) spelen de gegevens over de elektriciteits- en gasverbuikers fout of laattijdig door aan de leveranciers. 'Daardoor kunnen we als nieuwe stroomleverancier geen correcte facturen sturen naar onze klanten', zegt woordvoerder Tom Van de Cruys van Nuon, de belangrijkste nieuwkomer op de Belgische markt. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie, hoge kosten en imagoverlies.

De distributienetbeheerders houden de metergegevens van gezinnen en kleine bedrijven bij. De intercommunales geven deze informatie als onafhankelijke beheerders door aan de leverancier bij wie de klant een contract heeft.

Maar bijna drie jaar na de volledige liberalisering in Vlaanderen loopt dat proces nog niet van een leien dakje. Vooral de gemengde intercommunales (waar Electrabel aandeelhouder is) slagen er niet in de gegevens binnen de reglementair voorziene periode door te geven. Vorig jaar waren er problemen met meer dan een kwart van de gegevens, berekende Nuon. Bij een zuivere intercommunale was dat 4 procent.

De gemengde intercommunales kondigden een fusie aan van de verschillende operationele netbedrijven (Gedis, Indexis en Electrabel Netmanagement. Het fusiebedrijf Eandis zou de dienstverlening moeten verbeteren. DA

24801344

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud