Nieuwe pensioenregel kost SN Brussels 4 miljoen euro

(tijd) - De personeelskosten van de Belgische luchtvaartmaatschappij SN Brussels Airlines (SNBA) stijgen met 4 miljoen euro. Dat is het gevolg van de afschaffing van de vrijstelling op de aanvullende pensioenbijdrage voor vliegend personeel. Voor alle Belgische luchtvaartmaatschappijen samen gaat het om 12 miljoen euro extra. De maatregel komt er op een ogenblik dat de luchtvaart lijdt onder harde concurrentie en dure olie. Dat bericht De Tijd.

In 1995 besliste de regering om Sabena - de voorganger van SNBA - grotendeels vrij te stellen van het betalen van de aanvullende pensioenbijdrage voor piloten en cabinepersoneel. Het bedrag dat de werkgever moest betalen werd volledig kwijtgescholden, het bedrag dat de werknemer moest afstaan gedeeltelijk. De maatregel gold als compensatie voor het mislukken van de 'uitvlagging' van de Belgische piloten naar Luxemburg. De vrijstelling leverde de nationale luchtvaartmaatschappij 8 miljoen euro per jaar op. Om discriminatie te vermijden werd ze veralgemeend voor de sector.

In 2000 werd de regeling voor vijf jaar verlengd. Maar op 30 juni dit jaar liep ze definitief af. 'BATA, de vereniging van Belgische luchtvaartmaatschappijen, heeft het probleem in november 2004 aangekaart bij de minister van Pensioenen, Bruno Tobback sp.a)', zegt Roger Delye, vice president human resources van SN Brussels. 'Nieuwe lasten opleggen aan een sector die het al moeilijk heeft, is niet opportuun', vindt Delye. SNBA wil niet raken aan het pensioenstelsel van het vliegend personeel, 'maar de extra kosten zullen onrechtstreeks toch op de werknemers verhaald worden'.

Vorig jaar boekten de zes grote Belgische luchtvaartmaatschappijen (SN Brussels Airlines, Virgin Express, VLM Airlines, Thomas Cook Airlines, TUI Airlines Belgium en TNT Airways) samen slechts 0,3 miljoen winst.

Om de pil te vergulden werkte het kabinet van Pensioenen een overgangsmaatregel uit. Volgens een ontwerp-KB moet de sector dit jaar 33 procent van de bijdrage betalen, in 2006 66 procent en pas in 2007 de volle pot. Maar voor BATA is dat onvoldoende. 'Onze meeste leden betalen 33 procent, maar de facto werken we in een juridisch vacuüm omdat het KB nog niet van kracht is', zegt Delye.

Bij SNBA heeft de afschaffing enkel gevolgen voor het bedrijf. Sabena en SNBA hebben de werknemersbijdrage steeds afgehouden van het loon, maar niet doorgestort naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 'De maatregel was immers bedoeld om de bedrijven te helpen, niet om de nettolonen te verhogen', zegt Delye. Voortaan stort SN de bijdrage wel door. Bij de andere maatschappijen krijgen piloten en hostessen tientallen tot honderden euro's minder per maand omdat de werknemersbijdrage voorheen nooit werd ingehouden. GUM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud