NPM boekt eng geconsolideerde nettowinst van 103,5 miljoen over eerste negen maand

De Frere-holding NPM heeft over de eerste negen maanden van 2006 een eng geconsolideerde nettowinst geboekt van 103,5 miljoen tegenover 393,8 miljoen het jaar ervoor. Het geconsolideerd resultaat bedroeg 567,5 miljoen tegenover 475,4 miljoen het jaar ervoor.

(tijd) De daling van de eng geconsolideerde winst was te verwachten. Vorig jaar haalde NPM 289,7 miljoen opbrengsten uit de verkoop van Taittinger/Louvre en Project Sloane/Joseph (24,2 miljoen euro).

De eng geconsolideerde winst omvat Pargesa noch de industriele of handelsvennootschappen waarin NPM een deelneming heeft. Bij het geconsolideerde resultaat wordt rekening gehouden met de bijdragen van de deelnemingen terwijl het eng geconsolideerde resultaat enkel de ontvangen dividenden en intresten in rekening brengt.

De sterke stijging van het geconsolideerde resultaat is te danken aan de verkoop van het belang in Bertelsmann, waarvan 283 miljoen aan NPM toekomt en de verkoop van 50 procent in de raffinaderij van Pasadena aan Petrobras.

Het courante eng geconsolideerde resultaat, dus het eng geconsolideerde resultaat zonder de meerwaarden, kwam uit op 93 miljoen euro, een stijging van 15,3 procent tegen de 80,7 miljoen euro een jaar terug. NPM stipt aan dat de verschillende deelnemingen van NPM de wisselingen in de portefeuille goed hebben opgevangen. Zo verkocht de Frere-holding zijn belang in Taittinger/Louvre, Joseph en Electrabel. Van de aankopen die dit jaar plaatsvonden, zijnde een belang in M6, Groupe Flo, Banca Leonardo, Trasys en Eiffage, leverden enkel de laatste twee bedrijven een dividend op.

Het courant geconsolideerde resultaat steeg 59,7 procent tot 201,4 miljoen euro. Vooral de prestatie van Transcor springt in het oog. De bijdrage van de trader in energieproducten bedroeg 80,4 miljoen euro tegen 37,3 miljoen euro over de eerste negen maanden van 2005. De kaasspecialist Entremont laat opnieuw een courante rendabiliteit optekenen en levert een bijdrage van 8,8 miljoen euro.

Per aandeel kwam de eng geconsolideerde winst uit op 5,49 euro tegen 19,69 euro een jaar terug. Courante eng geconsolideerde winst is nu 4,93 euro tegen 4,03 in 2005. Geconsolideerd is er een winst per aandeel van 30,5 euro tegen 25,75 euro, voor de courante geconsolideerde winst is dat 12,02 euro per aandeel (8,08).

De omzet steeg 44% tot 11,073 miljoen euro. De stijging is voornamelijk te danken aan Transcor (dat 77% van de omzet vertegenwoordigt) en wordt beinvloed door de ontwikkeling van de olieprijzen en de uitbreiding van de activiteiten van deze groep.

Voor het geheel van het boekjaar zal het eng geconsolideerde courant resultaat afhangen van de dividenduitkering van de deelnemingen, vooral dat van Total. NPM ziet een jaarlijkse stijging van het dividend met 7 procent.

De geconsolideerde nettowinst van 2006 zal worden beinvloed door de verkoop van Quick, onderdeel van GIB. NPM schat de opbrengsten op 180 miljoen eng geconsolideerd en 150 miljoen euro geconsolideerd. Ook is er een impact van 7 miljoen euro in het vierde kwartaal door bijkomende effecten van de transactie met Petrobras.

De intrinsieke waarde van NPM komt uit op 322 euro per aandeel op 8 november.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud