NPM verdubbelt nettowinst

(tijd-nieuwslijn) - NPM, de spilholding van de groep rond Albert Frère, heeft voor 2005 een geconsolideerde nettowinst geboekt van 600,6 miljoen euro tegenover 298,8 miljoen euro tijdens het voorgaande boekjaar, zo liet de holding donderdag weten in een mededeling.

In verwaterde gegevens per aandeel bedraagt de stijging 99 procent tot 32,50 euro. Er mag een verdere jaarlijkse stijging met 7 procent van het dividend worden verwacht, tenzij het economische en financiële klimaat onverwachts en op grote schaal ingrijpend zou veranderen. NPM plant een splitsing van het aandeel in zes.

Door de globale integratie van de gecontroleerde vennootschappen (proportionele consolidatie voor de gemeenschappelijke controles) is een aanzienlijke omzet in de IFRS-rekeningen opgenomen. Deze omzet bedraagt 11,5 miljard euro en is in vergelijking met de omzet in 2004 ( 9,1 miljard euro) met 26 procent gestegen. Deze evolutie is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de prijzen van de olieproducten en de ontwikkeling van de activiteiten van Transcor (EUR 8,6 miljard euro tegenover 6,2 miljard euro in 2004). De rest bestaat hoofdzakelijk uit de omzet van Imerys (bouwmaterialen, mineralen) en die van het kaasbedrijf Entremont (Entremont-Alliance vanaf december 2005).

Het aan NPM toekomend aandeel in het courant resultaat afkomstig van de deelnemingen stijgt met 39 procent tot 222,7 miljoen euro, door de verbetering van de overgrote meerderheid van de behouden deelnemingen. Zo realiseert Transcor/Astra een prestatie die met 83 procent is gestegen. Dit is meer bepaald te danken aan de verwerving door een van zijn dochterondernemingen van een raffinaderij, begin 2005, die voor iets meer dan 40 procent tot het resultaat van deze groep heeft bijgedragen. Unifem/Entremont-Alliance wordt opnieuw iets rendabeler maar blijft, na een uiterst somber 2004, onder de verwachtingen. Total, waarvan de resultaten, die niet in de rekeningen van NPM zijn geconsolideerd, uitstekend zijn ' meer dan EUR 12 miljard in 2005 ' heeft zijn dividend nog maar eens fors verhoogd.

Het kapitaalresultaat van 2005 ( 357,1 miljoen euro tegenover 136,9 miljoen in 2004) bestaat hoofdzakelijk uit de meerwaarden die zijn gerealiseerd op de overdracht van de deelneming in Taittinger/Louvre, Joseph en Electrabel.

NPM stelt een brutodividend voor van 3,82 euro over het boekjaar 2005, een stijging met 7 procent in vergelijking met het vorige boekjaar.

Voor het jaar 2006 zal het eng geconsolideerd courant resultaat afhankelijk zijn van de dividenden die voor iedere deelneming zullen worden afgekondigd. Bij een constante portefeuille verwacht NPM een gevoelige stijging van deze dividenden. 'Wat het dividendenbeleid betreft mag een verdere jaarlijkse stijging met 7 procent worden verwacht, tenzij het economische en financiele klimaat onverwachts en op grote schaal ingrijpend zou veranderen.'

Astra Oil, een dochteronderneming van de Groep Transcor, heeft een akkoord afgesloten m.b.t. de verwerving van het integrale kapitaal van US Oil and Refining Co, voor een bedrag van ongeveer 200 miljoen dollar (inclusief voorraden). US OIL bezit en exploiteert een raffinaderij met een capaciteit van ongeveer 38.000 barrels per dag in de omgeving van Tacoma, vlak bij Seattle, in het noordwesten van de Verenigde Staten.

De Raad van Bestuur van NPM heeft beslist om in de loop van het jaar - op een datum die nog niet vastgesteld is - een Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders bijeen te roepen. Op de agenda van die vergadering zal de verdeling in zes van het aandeel NPM als agendapunt vermeld zijn.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud