Omega Pharma dagvaardt BelgieData voor oneerlijke concurrentie

(tijd-nieuwslijn) - Omega Medical Soft (OMS), dochter van de beursgenoteerde producent en verdeler van voorschriftvrije geneesmiddelen en verzorgingsmiddelen Omega Pharma, voert een proces tegen zijn concurrent BelgieData, dat net als OMS softwarepakketten voor artsen verkoopt.

Omega Pharma beschuldigt BelgieData van afwerving van clienteel en personeel, parasitaire mededinging, medeplichtigheid aan contractbreuk en diefstal van bedrijfsinformatie. OMS wil van de rechter een stakingsvordering en een dwangsom per vastgestelde inbreuk bekomen. De zaak komt op 28 april voor de rechtbank van koophandel van Gent.

Naast BelgieData worden ook de bvba Fraxinus en zijn zaakvoerder gedagvaard. Fraxinus was tot enkele maanden geleden een zelfstandige supportverlener voor de computerprogramma 's van Data Soft, een bedrijf dat in april 2002 door Omega Pharma werd overgenomen. Na de overname werd de overeenkomst tussen Omega Pharma en Fraxinus stopgezet en werd Fraxinus verdeler voor BelgieData, met zijn softwareprogramma Windoc een concurrent van Omega Medical Soft.

Omega Medical Soft beschuldigt BelgieData ervan met tussenkomst van Fraxinus klanten af te snoepen van OMS met als doel de waarde van BelgieData op de overnamemarkt te vergroten. Volgens OMS benaderen BelgieData en Fraxinus systematisch klanten van OMS om ze proberen te overhalen over te schakelen naar Windoc. Volgens BelgieData schakelen de klanten over op Windoc omdat het goedkoper is. De aankoopprijs van een startpakket Windoc kost ongeveer EUR 300. Na 1 jaar gebruik betalen de artsen EUR 163 per jaar voor support en updating. De prijzen van Belgie Data zouden tot 10 keer lager zijn dan die van OMS. Daar komt bij dat dokters sinds vorig jaar van het ministerie van Economische Zaken een subsidie van EUR 743 krijgen als ze gebruik maken van een geintegreerd softwarepakket dat voldoet aan bepaalde voorwaarden. Door het prijsvoordeel zouden al enkele honderden klanten zijn overgeschakeld op Windoc. Op dit moment maken zo'n 1.300 artsen gebruik van Windoc. Ongeveer 2.000 artsen maken gebruik van 1 van de 8 verschillende softwarepakketten van OMS.

OMS vraagt de rechter Fraxinus en BelgieData te verbieden de klanten van OMS nog te benaderen. Daarnaast wil OMS dat de rechter BelgieData een verbod oplegt reclame te maken voor reconversieprogramma's die potentiele klanten toelaten over te schakelen naar Windoc. De conversies zelf zouden eveneens verboden moeten worden. OMS vraagt de rechter verder een dwangsom van EUR 10.000 uit te spreken bij elke vastgestelde inbreuk.

Omega Medical Soft wil in 2004 e e n geintegreerd standaardpakket op de markt brengen voor artsen en specialisten. Ter voorbereiding van de lancering van dat pakket kocht Omega Medical Soft in 2002 acht bedrijven en bedrijfjes die dergelijke pakketten maken en leveren. Totdat het geintegreerde systeem op de markt is, wil OMS alle bestaande programma's draaiende houden.

(c) tijd-nieuwslijn (tel: +32 3 2860372; fax: +32 3 2860370)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud