Personeel Flightcare hervat het werk

Foto PhotoNews ©Photo News

De ochtendploeg van de zogenaamde "red caps" van Flightcare op Zaventem heeft het akkoord dat directie en vakbonden vrijdagavond sloten, zaterdagmorgen unaniem goedgekeurd. De werknemers hebben hierop het werk hervat.

(belga) -  Het gaat om bediendenpersoneel dat de leiding heeft over het laden en lossen van vliegtuigen. Zij organiseren het verkeer op de tarmac, stellen de laadplannen op, doen een laatste controle voor het vertrek en dergelijke.

De staking, die op vrijdagochtend om 5 uur spontaan begon, was een protest tegen enkele problemen bij de regelingen voor overuren en verlofdagen die ingingen tegen de ondernemings-CAO of de Belgische wetgeving. Zo nam het personeel het bijvoorbeeld niet dat de directie effectief gepresteerde overuren omzette in compensatiedagen zodat de loontoeslag van 75 procent op overuren niet betaald werd.

"We hebben over de ganse lijn gekregen hetgeen we gevraagd hebben. Alleen wat de feestdagen betreft moet tegen 15 december nog een akkoord gesloten worden. Als dit tegen die datum niet kan, zal er opnieuw een sociaal bemiddelaar worden ingeschakeld", aldus vakbondsafgevaardigde An Janssen (BBTK).

Dat laatste was ook vrijdag het geval. Omdat de onderhandelingen in de loop van de dag niet vlotten, werd vanaf 17 uur een beroep gedaan op een sociaal bemiddelaar.

De vakbonden beschouwen na de instemming van de ochtendploeg het akkoord als definitief goedgekeurd. Het zal niet meer worden voorgelegd aan andere ploegen. "We betreuren het zeer sterk dat het 14 uur geduurd heeft vooraleer de directie heeft toegegeven dat zij bij de door ons aangekaarte problemen fouten maakten. Dit had onmiddellijk kunnen opgelost worden", aldus An Janssen.

Omdat het werk van de stakers overgenomen werd door anderen, leidde de staking van het bedienden vrijdag slechts tot beperkte vertragingen voor de vluchten op Zaventem.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud