Philips Semiconductors verhoogt omzetverwachting voor vierde kwartaal

(tijd-nieuwslijn) - Philips Semiconductors, de halfgeleiderdivisie van Philips, verwacht in het vierde kwartaal van 2005 een omzetgroei op kwartaalbasis, gemeten in Amerikaanse dollars, gelijk aan de 7 procent behaald in het derde kwartaal van 2005. Dit heeft het concern maandag bekendgemaakt bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal.

De omzetgroei op kwartaalbasis lag in het derde kwartaal hoger dan Philips had voorspeld: het concern ging uit van een omzetgroei met zo'n 5 procent. Voor het vierde kwartaal van 2005 stelde Philips eerder eveneens een omzetgroei van zo'n 5 procent in het vooruitzicht.

De omzetgroei van 7 procent in het derde kwartaal betekent een versnelling ten opzichte van de groei geboekt eerder dit jaar. In het tweede kwartaal van 2005 nam de omzet nog met 3 procent toe op kwartaalbasis gemeten in Amerikaanse dollars, in het eerste kwartaal van het jaar nam de omzet op kwartaalbasis, vooral door seizoenseffecten, af met 9 procent . Vorig jaar boekte Philips Semiconductors in het derde kwartaal een omzetgroei op kwartaalbasis van 2 procent.

Volgens Philips werd de omzetgroei vooral gedreven door halfgeleiders voor mobiele en persoonlijke toepassingen alsmede toepassingen gebruikt in het huis. Gemeten in euro's kwam de omzet uit op 1,193 miljard euro tegen 1,168 miljard euro een jaar eerder en 1,088 miljard euro in het tweede kwartaal van 2005.

Het bedrijfsresultaat lag op 90 miljoen euro tegen 179 miljoen euro een jaar eerder. Hiermee lag de operationele marge op 7,5 procent tegen 15,3 procent een jaar eerder. Philips wil in de divisie een operationele marge van 5-15 procent gedurende de cyclus waarbij in een 'downturn' een marge van 5 procent behaald dient te worden en in een 'upturn' 15 procent. Deze doelstelling dient eind 2007 te worden behaald.

Frans van Houten, een jaar geleden aangetreden als bestuursvoorzitter van de halfgeleiderdivisie van Philips, heeft recent een 'business renewal programma' aangekondigd dat moet leiden tot een verbetering van de operationele marge met 5 procentpunten gedurende de halfgeleidercyclus eind 2007. De halfgeleiderdivisie van Philips is onder meer bezig met een versimpeling van de organisatie, kostenbesparingen en het uitbesteden van productie van halfgeleiders.

De halfgeleiderdivisie van Philips kreeg in het afgelopen kwartaal meer orders in haar boeken. Aan het einde van het derde kwartaal lag de verhouding tussen het bedrag aan geboekte orders en het bedrag aan geleverde orders op 1,09. Een kwartaal eerder was dit nog 1,00. De fabrieken van Philips Semiconductors waren voor 81 procent gevuld het afgelopen kwartaal tegen 77 procent een kwartaal eerder.

Philips wijt het lagere resultaat in de divisie aan de lagere benuttingsgraad vergeleken met een jaar eerder toen deze 98 procent bedroeg. Ook was het resultaat over het derde kwartaal van 2004 inclusief een verzekeringsbate van 51 miljoen euro. Ten opzichte van het tweede kwartaal, toen het resultaat 27 miljoen euro bedroeg, was volgens Philips sprake van verbetering in alle activiteiten.

24009248

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud