Raad voor de Mededinging keurt overname De Tijd voorwaardelijk goed

(belga) - De Raad voor de Mededinging heeft de overname van de krant De Tijd door De Persgroep en Rossel voorwaardelijk goedgekeurd. Dat blijkt uit een persbericht dat in de nacht van maandag op dinsdag door de Raad werd verspreid.

De Raad ging niet over één nacht ijs, zegt raadslid Christian Huveneers. 'Alle betrokken partijen hebben we tijdens het onderzoek gehoord.' De Raad voerde tijdens de zomermaanden een tweede onderzoeksfase in het dossier. Na een eerste fase bleven er twijfels over de toelaatbaarheid van de operatie. Na de eerdere overname van de Franstalige zakenkrant l'Echo door De Persgroep/Rossel ontstond er immers een monopoliepositie op de markt voor financieel-economische berichtgeving.

Tijdens de tweede onderzoeksfase zijn concurrenten als de VUM (uitgever van onder meer De Standaard) en IPM (La Libre Belgique en La Dernière Heure) gehoord en vond een diepgaander juridische én economische analyse plaats.

De Raad komt tot de conclusie dat de overname kan afgerond worden op voorwaarde dat De Persgroep/Rossel op de lezers- en advertentiemarkt en de markt voor koerstabellen (aandelen, beleggingsfondsen) niet concurrentieverstorend optreedt. De Raad zegt zo 'een evenwicht te hebben gevonden tussen handhaving van de vrije mededinging enerzijds en efficiëntie-overwegingen anderzijds, opdat de toekomst van Uitgeversbedrijf Tijd gevrijwaard zou zijn'.

De vraag is nu hoe het verder moet met de overname van l'Echo. Vorige week annuleerde het Hof van Beroep de toelating tot overname na een klacht van IPM. Volgens IPM heeft Rossel na de overname een te grote machtspositie in het Franstalige landsgedeelte op het vlak van commerciële, financiële en wettelijke reclame en op de markt voor vacatures. Het Hof gaf IPM gelijk, maar speelde de bal terug naar de Raad. Het Hof heeft immers geen rechtsmacht om een nieuw oordeel te vellen.

Volgens Huveneers is een mogelijke piste dat De Persgroep en Rossel een nieuw dossier over l'Echo bij de Raad aanmelden. Hij benadrukt dat de Raad bij het onderzoek over de overname van De Tijd vanuit concurrentieel oogpunt alleszins van 'het slechtste scenario' is uitgegaan, namelijk het scenario dat De Persgroep/Rossel eigenaar zijn van zowel l'Echo als De Tijd.

De Persgroep en Rossel namen Uitgeversbedrijf Tijd eind april dit jaar over. Ze kregen meer dan 95,5 procent van het kapitaal in handen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud