Recticel lijdt groter dan verwacht nettoverlies in 2005 - update

(tijd-nieuwslijn) - De schuimrubberverwerker Recticel heeft over 2005 een nettoverlies geleden van 28 miljoen euro tegen een nettowinst van 5,4 miljoen euro in 2004. Het nettoverlies is groter dan het bedrijf zelf had verwacht.

Op 10 januari ging Recticel nog uit van een nettoverlies van 'ongeveer 15 miljoen euro'. Boosdoener is de Amerikaanse afdeling automobiel, die zowel met opstart- als volumeproblemen te kampen had, en waarvoor een uitzonderlijke afschrijving van 12,7 miljoen euro wordt genomen. Dat meldt Recticel in een persbericht. Voor 2006 verwacht Recticel weer winst.

Recticel realiseerde in 2005 een 9 procent hogere omzet van 1,392 miljard euro. Ook op vergelijkbare basis bedroeg de toename 9 procent. Wisselkoersverschillen werden immers gecompenseerd door veranderingen in de consolidatiekring.

Alle sectoren boekten een hogere omzet, met uitzondering van Slaapcomfort, dat stabiel (-0,4 procent) bleef. De sterkste groei deed zich voor bij Automobiel (+21,1 procent).

Zoals door het bedrijf voorspeld bleef de bedrijfskasstroom (ebitda) stabiel op 82,1 miljoen euro, een fractie (-0,3 procent) lager dan de 82,4 miljoen euro uit 2004. Het bedrijfsresultaat, dat een impairment van 12,7 miljoen euro op Automobiel USA bevat, daalde met 65,2 procent, van 31,9 miljoen euro tot 11,1 miljoen euro en de ebit kwam 73 procent lager uit op 8,8 miljoen euro, van 32,6 miljoen euro in 2004.

Recticel wijst erop dat zonder de uitzonderlijke afschrijving voor Automobiel USA het verlies over 2005 zou zijn uitgekomen op 15,3 euro miljoen. Dat is in lijn met de eerdere voorspelling. De uitzonderlijke afschrijving heeft betrekking op 'de volledige gekapitaliseerde ontwikkelings- en aanloopkosten op de Amerikaanse projecten van de afdeling automobiel'. Recticel had af te rekenen met hogere opstartkosten in de fabriek van Tuscaloosa, waar de Mercedes M en R worden gebouwd, met lager dan voorziene volumes (-50 procent) bij een van de modellen van GM en ook met het feit dat de klant Delphi onder Chapter 11 werd geplaatst, waardoor een uitstaande factuur voorlopig niet kan worden gevorderd.

Over 2005 gaat Recticel een onveranderd dividend van 0,17 euro bruto uitkeren.

Recticel verwacht dat de rendabiliteit van de auto-activiteiten in de VS stelselmatig zal kunnen worden hersteld. Deze ommekeer, samen met de doorgevoerde herstructureringen en verdere operationele verbeteringen, zou ervoor moeten zorgen dat er in 2006 weer winst wordt geboekt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud