Regering keurt notionele intrestaftrek voor bedrijven goed

(tijd/belga) - De ministerraad heeft een hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd. De vennootschappen kunnen vanaf volgend jaar een investering met eigen vermogen fiscaal in rekening brengen zoals dat nu enkel geldt voor kapitaalinjecties met geleend geld. De maatregel moet de ondernemers aanzetten meer eigen geld in het bedrijf te investeren in plaats van te lenen. Op die manier worden de ondernemingen sterker en financieel gezonder.

Er komt een vrijstelling op de belastbare basis in de vennootschapsbelasting die gelijk is aan de fictieve rentabiliteit van het eigen vermogen, berekend op een OLO-rentevoet van 10 jaar. Het tarief voor de KMO's ligt een halve procent hoger. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2006 (aanslagjaar 2007).

De maatregel trekt voor een stuk de huidige discriminatie tussen de fiscale behandeling van de financiering met vreemd vermogen (leningen) en de financiering met eigen vermogen recht. Daardoor wordt de autofinanciering van de ondernemingen gestimuleerd, stelde premier Guy Verhofstadt na afloop van de ministerraad.

De federale overheidsdienst Financiën schat de kostprijs van de maatregel op 476 miljoen euro. Om de operatie budgettair neutraal te houden, wordt onder meer het dubbel gebruik van een aantal maatregelen zoals het belastingskrediet en de investeringsaftrek afgeschaft. Ook het inbrengrecht verdwijnt volledig. De regering rekent daarnaast op het terugverdieneffect van een stijging van de werkgelegenheid.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud