Resultaatbestemming Cofinimmo beïnvloed door plaatsing aandelen

De recente plaatsing van eigen aandelen door Cofinimmo heeft een negatieve impact op het over te dragen resultaat van de vastgoedbevak. Het dividend over 2008 blijft ongewijzigd, er wordt wel minder winst naar volgend jaar overgedragen. Dat meldt de groep in een persbericht nabeurs.

(tijd) - Doordat de bewuste aandelen in de markt geplaatst werden, zijn ze deelgerechtigd in het resultaat over het boekjaar 2008 en wordt er een dividend op uitbetaald. Concreet betekent dit dat de rubriek 'Vergoeding van het kapitaal' toeneemt met 7,5 miljoen euro. Bijgevolg neemt de post 'Over te dragen resultaat' met hetzelfde bedrag af. De aanpassing heeft ook eenzelfde effect op het eigen vermogen van Cofinimmo.

Vermits de verkoop van eigen aandelen gebeurde na datum van afsluiting van het jaarverslag, houdt het jaarverslag geen rekening met de transactie.

Door de plaatsing van een klein miljoen eigen aandelen versterkte Cofinimmo zijn balans teneinde de financiering van de productiepijplijn en nieuwe investeringen rond te krijgen.

Stijn Demeester

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud