Resultaten Fortis licht onder verwachtingen- update

De financiëledienstengroep Fortis heeft in het derde kwartaal een nettowinst van 884 miljoen euro geboekt, tegen 913 miljoen euro. Het kwartaalresultaat ligt iets onder de analistenverwachtingen. De verzekeringstak presteerde wel beter dan verwacht.

(tijd/betten) - Per aandeel kwam de winst in het afgelopen kwartaal uit op 0,69 euro, tegen 0,71 euro vorig jaar. Zoals verwacht werden geen opbrengsten uit desinvesteringen opgenomen in de cijfers.

Het bankbedrijf van Fortis boekte in het derde kwartaal van 2006 een nettowinst van 593 miljoen euro, tegen 610 miljoen euro een jaar eerder. Analisten rekenden hier gemiddeld op een winst van 608 miljoen euro.

Het onderliggende kredietvolume steeg met 7procent op kwartaalbasis en met 18 procent op jaarbasis, en werd volgens Fortis gedragen door alle drie de onderdelen van het Bankbedrijf. Daarnaast liet het vermogen onder beheer in het derde kwartaal een netto-instroom van 5,9 miljard euro zien.

De nettowinst van het verzekeringsbedrijf steeg van 359 miljoen euro naar 367 miljoen euro, waar analisten uitgingen van een winst van 328 miljoen euro. 'Vooral voor Niet-Leven was de verslagperiode een uitstekend kwartaal', aldus Fortis.

Fortis herhaalt de eerder gegeven prognoses voor heel 2006. 'Uitgaande van stabiele meerwaarden in vergelijking met 2005, rekenen wij erop dat Fortis een operating leverage van ten minste 250 basispunten zal behalen', stelt bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron in een toelichting. Fortis verwacht verder dat de kredietschade voor het jaar 2006 zes tot negen basispunten van de gemiddelde kredietrisicogewogen verplichtingen zal bedragen.

Over de eerste negen maanden van 2006 kwam de totale nettowinst van Fortis uit op 3,602 miljard euro, tegen 3,480 miljard euro over de eerste negen maanden van 2005. Als het resultaat op desinvesteringen niet wordt meegerekend is de nettowinst daarmee al hoger dan de hele jaarwinst over 2005.

Op 30 september bedroeg het netto kernkapitaal van Fortis 25,7 miljard euro, 122 procent van het door het concern gehanteerde minimum. De Tier 1-ratio van Fortis Bank, het kernvermogen uitgedrukt als percentage van het vreemd vermogen, daalde van 7,4 procent op het einde van 2005 op basis van Belgische verslaggevingsprincipes naar 7,1 procent eind september 2006 op basis van de internationale IFRS-boekhoudnormen.

'Het positieve effect van de ingehouden winst na dividend en de overgang van FB Insurance naar Fortis Insurance werd meer dan tenietgedaan door het effect van de invoering van IFRS, de toename met 11 procent van de risicogewogen verplichtingen door de stijging van zakelijke leningen aan klanten met 14 procent en door de groei van toegezegde kredietlijnen, met name in het derde kwartaal', verklaart Fortis.

'Ons resultaat over het derde kwartaal ligt volledig in de lijn van onze verwachtingen,' reageert financieel directeur Gilbert Mittler tijdens een teleconferentie. 'De nettowinst over negen maanden, het resultaat op desinvesteringen niet meegerekend, is al hoger dan de volledige jaarwinst over 2005.'

'We zullen de sterke prestatie aanwenden om in de verdere groei van het bedrijf,' aldus Mittler. De voorbije weken nam Fortis de Duitse levensverzekeraar Gutingia, de Poolse retailbank Dominet, en het Russische CIT Finance over en slooit het een joint venture met het Ierse postbedrijf An Post. Volgens mediaberichten aast Fortis op een minderheidsbelang in de Griekse Bank of Attica. Mittler wilde hier geen commentaar op kwijt.

Momenteel haalt Fortis al 20 procent van de winst buiten de Benelux. Tegen 2009 wil de groep daar 30 procent van maken. 'Daarbij wil ik nu al opmerken dat 33 procent van ons personeel al buiten de Benelux werkzaam is,' voegt Mittler hier nog aan toe.

Potentieel

Analist Cor Kluis van Rabo Securities spreekt van beter dan verwachte onderliggende resultaten in het derde kwartaal. Volgens hem heeft Fortis nog veel meer potentieel, en zal dit in de toekomst duidelijk worden.

De Merchant Banking-activiteiten vielen tegen in het afgelopen kwartaal, maar analisten stellen dat het derde kwartaal seizoensmatig ook wat minder is voor deze activiteiten. 'Verzekeringen uitstekend, bankbedrijf valt iets tegen', zo vat analist Carlo Ponfoort van Delta Lloyd Securities de kwartaalresultaten samen.

De markt kijkt vooral uit naar maart 2007, als Fortis bij de jaarcijfers over 2006 haar nieuwe businessplannen en financiele doelstellingen voor de lange termijn bekendmaakt. De bankverzekeraar meldde in augustus bij de halfjaarcijfers dat het haar doelstellingen zal heroverwegen.

In oktoberliet het Belgisch-Nederlandse concern weten zijn organisatiestructuur te wijzigen, om zijn groeistrategie te ondersteunen. De huidige zes business lines zijn samengevoegd tot drie kernactiviteiten: 'Retail Banking', 'Merchant, Corporate en Private Banking' en 'Insurance'.Het is de bedoeling dat de nieuwe structuur vanaf 1 januari 2007 volledig operationeel is. Bij de cijfers over het eerste kwartaal van 2007 zal Fortis voor het eerst rapporteren volgens het nieuwe model.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud