Retail Estates geeft voorkeur aan schuldfinanciering

De vastgoedbevak Retail Estates geeft niet langer de voorkeur aan een kapitaalverhoging maar opteert voortaan voor een schuldfinanciering. Dat zei Jan De Nys, de gedelegeerd bestuurder van Retail Estates, na de algemene vergadering van de vastgoedbevak.

(tijd) De verandering in voorkeur is het gevolg van de verhoging van de wettelijke toegestane schuldgraad voor de vastgoedbevaks van 50 tot 65 procent.

Retail Estates boekte over 2005/2006 een nettowinst van 19,470 miljoen euro tegenover 12,459 miljoen euro het jaar ervoor. De recurrente operationele winst klom met 2,5 procent van 8,241 miljoen euro tot 8,459 miljoen euro. De bevak keert een brutodividend van 2,30 euro uit.

Reserve

Op de vorige aandeelhoudersvergadering communiceerde De Nys de voorkeur voor een kapitaalverhoging boven een schuldfinanciering. 'Kapitaalverhogingen houden je scherp. Als je via schuldfinanciering wil groeien, bestaat de kans dat je jezelf in slaap wiegt en niet meer op je rendementen let', zei de topman toen.

Maar ondertussen heeft de overheid de regeling voor de schuldgraad versoepeld. 'Vandaag zit de economie nog goed. Maar er komt een dag dat de huuropbrengsten even hoog liggen als de dividenduitkering aan je aandeelhouders. Wie moet je dan plezier doen: je huurders of je aandeelhouders. Op zo'n moment komt de 15 procent reserve goed van pas', duidt De Nys de voorkeur voor de schuldfinanciering.

Investeringen

Retail Estates had op 31 maart, bij het afsluiten van het boekjaar 2005/2006, een schuldratio van 34,73 procent . Dat houdt een investeringsreserve van 31,45 miljoen euro in. Daarvan is voor het lopende boekjaar (2006/2007) al 7 miljoen euro geïnvesteerd in lopende nieuwbouwprojecten. De vastgoedbevak uit Ternat, gespecialiseerd in baanwinkels, heeft momenteel 6 werven in opbouw, in Sint-Niklaas, Marche-en-Famenne (3) en Luxemburg.

Daarnaast hoopt de bevak dit boekjaar voor 10 miljoeneuro investeringen te doen. De Nys focust op projecten met een waarde tussen 2 en 10 miljoen euro, 'projecten die te groot zijn voor particulieren en te klein voor institutionelen'.

Rapportering

Financieel directeur Kara De Smet gaf mee dat Retail Estates - net als de hele vastgoedsector - zijn financiële rapportering sinds het afgelopen boekjaar doet volgens de IFRS-regels. De belangrijkste wijziging is de waardering van het vastgoed. Voortaan gebeurt dat tegen de reële waarde (waarde - 2,5 procent transactiekosten), daar waar de waardering voorheen tegen de investeringswaarde gebeurde. De transactiekost van 2,5 procent geldt voor de hele portefeuille behalve voor de gebouwen op de verkooplijst. De Nys verduidelijkte na de vergadering dat de bevak een 8-tal panden wil verkopen. Hij wou niet zeggen welke om de huurders niet af te schrikken. 'Panden komen op die lijst terecht als er geen perspectief op meerwaarde meer is.' De gebouwen hebben een waarde van 6,8 miljoen euro.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud