Advertentie

Sannen verzet zich tegen uitbreiding Bierset

(tijd) - De optie om het koerierbedrijf DHL in Zaventem te laten uitbreiden en nachtelijke chartervluchten naar andere regionale luchthavens af te leiden, vinden de touroperators onhaalbaar. Het scenario over een mogelijke verhuizing van DHL naar Bierset stuit dan weer op verzet van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Ludo Sannen (Groen!). Dat zou tot onaanvaardbare geluidshinder leiden in Zuid-Limburg.

Vice-premier Johan Vande Lanotte (sp.a) herinnerde dit weekend aan het rapport van BIAC over de uitbreidingsplannen van DHL. Een van de opties is het bedrijf tot 2006 of 2007 te laten uitbreiden in Zaventem, waarna het zou verhuizen naar Bierset nabij Luik. In Zaventem is nog een groei van de nachtvluchten mogelijk. De limiet van 25.000 nachtvluchten per jaar is nog niet bereikt. Om nog meer capaciteit vrij te maken, zouden de chartervluchten van touroperators worden verwezen naar de regionale luchthavens waar nog ruimte is.

De touroperator Thomas Cook staat niet te springen. 'Al onze diensten bevinden zich in het Brusselse. Een verhuizing zou heel wat logistieke moeilijkheden met zich meebrengen.' Ook andere touroperators zouden een verbod op nachtelijke chartervluchten afketsen. 'Zaventem ontvangt jaarlijks 1,5 miljoen vakantiegangers. Er is geïnvesteerd in nieuwe passagiersterminals. Mij lijkt het eigenaardig dat de nachtelijke vakantiegangers nu zouden worden geweerd', zegt Claude Pérignon van Thomas Cook. Het is ook maar de vraag of de regionale luchthavens even bereikbaar zijn. Pérignon wijst erop dat de nachtelijke - vooral landende - charters nauwelijks geluidshinder veroorzaken.

De gewezen kabinetschef van premier Guy Verhofstadt Luc Coene lokte dit weekend een storm van protest uit met zijn pleidooi voor de sluiting van Zaventem, al relativeerde hij later zijn uitspraken. Coene woont in Tervuren en toonde zich in het verleden erg actief in het plaatselijke actiecomité. In 2000 opperde hij al het idee van de bouw van een nieuwe luchthaven.

De burgemeesters van de omliggende gemeenten reageerden onthutst. 'Zaventem is een groeipool in deze streek. Er kan geen sprake van zijn de luchthaven te sluiten en een nutteloze miljardeninvestering te doen in een nieuwe luchthaven in Wallonië', zei ex-premier en burgemeester van Vilvoorde, Jean-Luc Dehaene (CD&V). Het sp.a-partijbureau had het over 'absoluut onverantwoorde verklaringen' die enkel tot onzekerheid leiden.

Volgens de woordvoerder van Verhofstadt is het niet de bedoeling Zaventem te sluiten. Het lijkt erop dat de regering Zaventem voort wil uitbouwen als passagiersluchthaven en Bierset wil ontwikkelen als satelliet voor cargo- en nachtvluchten. Dat is ook het model dat in de grote luchthavens in onze buurlanden bestaat. En Bierset heeft heel wat potentieel als cargoluchthaven, luidt het. Bierset is sinds 1998 de thuisbasis van het transportbedrijf TNT. Dat werd wegens geluidsoverlast niet langer geduld in Keulen. Bierset heeft zich ontwikkeld tot een Europees centrum voor goederenvervoer. De Waalse overheid wil nog meer cargovluchten naar Bierset halen en daarom de landingsbaan verlengen. De Waalse regering bestelde al een haalbaarheidsstudie over de ontwikkelingskansen van DHL in Bierset.

Uit geluidsmetingen blijkt dat in enkele aangrenzende Zuid-Limburgse gemeenten de geluidsnormen werden overschreden die Sannen in juni voor Zaventem voorstelde. Hij diende al officieel bezwaar in tegen de plannen de landingsbaan in Bierset te verlengen.

'Bijkomende hinder is onaanvaardbaar', zegt Sannen. 'De nachtvluchten kunnen in geen geval toenemen. De nachtrust van de mensen in Zuid-Limburg mag niet verder verstoord worden.' Strenge Vlaamse geluidsnormen zouden de uitbreiding van Bierset hypothekeren.

20852827

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud