Serviceflats Invest verhoogt dividend

De vastgoedbevak Serviceflats Invest heeft in het boekjaar 2008 de nettowinst bijna volledig zien wegsmelten als gevolg van fors toegenomen financiële lasten. Omdat het om een puur boekhoudkundige zaak gaat, wordt het nettodividend gehandhaafd en zelfs verhoogd tot 505 euro per aandeel, van 495 euro over het boekjaar 2007.

(tijd) - Serviceflats boekte over 2008 een operationeel vastgoedresultaat van 6,46 miljoen euro, 10 procent meer dan het jaar voordien. De huurinkomsten stegen dankzij nieuwe in erfpacht gegeven projecten en de indexering van lopende erfpachtvergoedingen. Ondanks hogere loonkosten steeg het operationeel resultaat van 6,24 tot 6,51 miljoen euro.

Boekhoudkundig

Het financieel resultaat verslechterde fors, van +1,36 miljoen euro tot -6,34 miljoen euro, als gevolg van stijgende intrestlasten, maar vooral door de negatieve waardering met betrekking tot de reële waarden van de swapverrichtingen die werden afgesloten voor de externe projectfinancieringen.

Serviceflats Invest beklemtoont dat het hier om een 'pure boekhoudkundige impact' onder IFRS gaat, waar geen rekening mee wordt gehouden bij de berekening van het minimaal uit te keren resultaat. Het nettoresultaat is wel bijna volledig weggesmolten tot 0,15 miljoen euro, daar waar er in 2007 nog 7,59 miljoen euro nettowinst was.

Projecten

De vastgoedbevak was oorspronkelijk opgericht om 2000 serviceflats te bouwen met subsidie van de Vlaamse overheid. Deze doelstelling blijft behouden, maar wordt niet uitgebreid. Eind augustus 2008 was het maximum van 2000 flats reeds bereikt, 'wat veel sneller was dan verwacht', aldus Serviceflats Invest. Het projectenplan 13 voor de periode 2008-2009 telt 12 projecten, samen goed voor 470 serviceflats. Voor het geval bepaalde projecten niet doorgaan, heeft Serviceflats 5 bijkomende projecten voor in totaal 168 flats opgenomen op een wachtlijst.

Om alle projecten te kunnen financieren zal Serviceflats een bijkomende kredietlijn nodig hebben. De bestaande lijn met Dexia Bank, opgetrokken van 30 tot 31,5 miljoen euro, is immers opgebruikt. Vanwege de onzekerheid op de financiële markten werd beslist voorlopig enkel voor de twee eerstvolgende projecten een financiering aan te vragen. De offerte van Dexia Bank werd hierbij als meest gunstige weerhouden.

Prognoses

Voor 2009 gaat Serviceflats Invest uit van een lichte stijging van de omzet. De komende jaren zullen door een intense bouwactiviteit worden gekenmerkt. Door de werkings- en financieringskosten die dit met zich meebrengt, zal de winst voor de volgende boekjaren lichtjes dalen. De dividendprognose wordt niettemin behouden en de aandeelhouders mogen voor de volgende boekjaren een stabiel dividend verwachten.

Volgens de huidige planning van de werken zal de omzet vanaf 2012 weer stijgen en zullen de werkingskosten van de vennootschap stilaan afnemen. Wanneer alle geplande serviceflats zijn gebouwd, zal de activiteit enkel nog bestaan in het beheren van het vastgoed.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud