Advertentie
Advertentie

Solvus diept verlies uit in 2003

(tijd-nieuwslijn) - De Belgische HR-dienstengroep Solvus boekte over 2003 een nettoverlies van 61,4 miljoen euro, tegenover een verlies van 40,2 miljoen een jaar eerder. In dit resultaat is een uitzonderlijk resultaat van 14,4 miljoen begrepen en uitzonderlijke afschrijvingen op goodwill ten belope van 35,9 miljoen. Voor 2004 verwacht Solvus weer nettowinstcijfers. Er wordt geen dividend uitgekeerd.