Spector bereikt akkoord over schuldherschikking

(tijd) - De fotoafwerkings- en handelsgroep Spector bereikte met haar bankiers een akkoord over een schuldherschikking. De langetermijnschulden worden terugbetaald in functie van de kasstroom en de banken bevestigen de kredieten voor een periode van drie jaar. Dat bleek woensdag op de algemene vergadering van de groep.

Spector bouwde eind vorig jaar zijn schulden met ongeveer 82 miljoen euro af. Dat was vooral te danken aan de verkoop van elf labs aan Kodak. Dat stelde Spector in staat voor 60 miljoen euro schulden terug te betalen. Nu staan nog voor ongeveer 125 miljoen euro bankschulden uit.

Spector ging met zijn bankiers rond de tafel zitten over de nog uitstaande schulden. De partijen kwamen een nieuwe afbetalingsregeling overeen voor de langetermijnschulden. Voortaan wordt de terugbetaling ervan in functie gesteld van de gegenereerde kasstroom. De banken herverdeelden de schulden zodat ze nu allemaal dezelfde verhouding hebben tussen kort- en langlopende kredieten. Die kredieten werden bevestigd voor een periode van drie jaar.

Spector wilde nog niet veel kwijt over de resultaten over het eerste kwartaal, die op 30 mei gepubliceerd worden. "De groepsomzet zit vrijwel op het niveau van de vergelijkbare activiteiten vorig jaar", zei gedelegeerd bestuurder Tonny van Doorslaer.

"De verkopen van de mail order- en retailentiteiten lopen zelfs iets beter dan vorig jaar." Het operationele resultaat van de kernactiviteiten zal minder rood gekleurd zijn dan vorig jaar. Dat ze toch negatief zijn, is onvermijdelijk in de sector waar Spector actief is.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud