Spector lijdt verlies

(tijd-nieuwslijn) - De foto- en electronicagroep Spector boekte in het derde kwartaal van 2005 een nettoverlies van EUR 1,88 miljoen tegenover een winst van EUR 2,58 miljoen het jaar ervoor. De omzet verbeterde van EUR 88,29 miljoen tot EUR 91,27 miljoen. Dat deelde Spector in een persmededeling mee.

De bedrijfsresultaat uit de kernactiviteiten, exclusief niet-recurrente elementen, beloopt EUR 5,1 miljoen, tegen EUR 4,2 miljoen een jaar eerder. Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten zakte van EUR 3,433 miljoen tot EUR 0,28 miljoen.

Spector werkt aan een herorganisatie en gaat zijn activiteiten onderbrengen in twee afdelingen. De tak Retail Group omvat alle activiteiten op vlak van retail, waaronder Photo Hall en Hifi International. De tak Imaging Group bevat alle activiteiten op vlak van verwerking van analoge en digitale foto's. De handelsfondsen van Sacap France en Fotronic en de gebouwen van Spector Frand-Est in Frankrijk en Sacap France en Spector Fotohandel in Oostenrijk maken niet langer deel uit van deze takken. Ze worden aangehouden met het oog op de verkoop ervan en ook als dusdanig boekhoudkundig verwerkt.

De reeds uitgevoerde herstructureringen leidden tot EUR 7,2 miljoen eenmalige kosten, waarvan EUR 3,5 miljoen in het derde kwartaal.

De tak Retail Group boekte een omzet van EUR 136,1 miljoen over de eerste negen maaden, een stijging met 3% op jaarbasis. Het bedrijfsresultaat steeg er 82% tot EUR 1,8 miljoen. Spector verwacht dat Photo Hall Hongarije vanaf 2006 opnieuw zal bijdragen tot de winst.

De tak Imaging realiseerde in het derde kwartaal een bedrijfsresultaat van EUR 3,3 miljoen, tegenover EUR 4,2 miljoen een jaar eerder. Volgens Spector zijn er de eerste tekenen van een kentering. Over de eerste negen maanden was een bedrijfsverlies van EUR 3,1 miljoen. Dat is slechts de helft van het verlies een jaar eerder.

Eind september bedroeg de solvabiliteit 8,2%. De financiele schulden beliepen EUR 101,5 miljoen en de netto financiele schuld EUR 88 miljoen. Spector wil het kapitaal verhogen met EUR 35 miljoen. Daarvan zal het EUR 15 miljoen gebruiken voor schuldafbouw, de rest voor herstructureringen. De groep sloot ook een akkoord met de schuldeisers. Een deel van de schulden wordt getransfereerd naar dochter Photo Hall. De prijs van de uitgifte wordt eind november bekendgemaakt. De groep zal dan ook een buitengewone aandeelhoudersvergadering organiseren. Spector sluit niet uit dat de uitgifteprijs beneden de EUR 3,31 zal liggen. Bovenop de kapitaalverhoging door inbreng in geld, zullen bepaalde referentieaandeelhouders bestaande schuldvorderingen ten belope van EUR 1,8 miljoen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap.

De commissaris merkt in zijn verklaring op dat de veronderstelling van continuiteit afhankelijk is van het welslagen van de geplande kapitaalverhoging 'welke tevens een opschortende voorwaarde is voor het akkoord tot schuldherschikking, bereikt met de banken in oktober 2005'.

(c) tijd-nieuwslijn (tel: +32 3 2860372; fax: +32 3 2860370)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud