Suez raamt synergiekosten Electrabel op 110 miljoen euro

(tijd-nieuwslijn) - De Franse nutsgroep Suez raamt de totale kosten van het uitwerken van operationele synergieën na de overname van Electrabel op ongeveer 110 miljoen euro voor belasting. Dat schrijft Suez in het prospectus voor het openbaar bod op Electrabel.

Suez herhaalt dat het totale synergieën voorziet van 350 miljoen euro. Die bestaan voor 250 miljoen euro uit operationele synergieën en voor 100 miljoen euro uit financiële en fiscale synergieën.

De operationele synergieën zullen voornamelijk voortkomen uit synergieën op 15 miljard euro aankopen buiten energie verwezenlijkt door de groep (voor 2/3) en uit kostenbesparingen (voor 1/3). Die kostenbesparingen beogen de kosten verbonden aan de corporate zetels in Parijs en Brussel te optimaliseren.

Na afloop van het bod zal Suez een werkgroep oprichten om een gedetailleerd actieplan voor te stellen om de synergieën te realiseren. In dit stadium wordt geschat dat ongeveer 1/3 van de synergieën op het vlak van aankopen en de helft van de synergieën op het vlak van kostenbesparingen zouden moeten worden verwezenlijkt op het niveau van Electrabel. Vandaag worden de totale kosten van het uitwerken van dergelijke synergieen geraamd, op basis van een benchmarking-benadering, op ongeveer 110 miljoen euro voor belasting. Suez wil 1/3 van de operationele synergieën realiseren in 2006, 2/3 in 2007 en 100 procent in 2008.

Suez beklemtoont dat de kostenbesparingen zullen worden uitgevoerd met eerbied voor de verplichtingen van de groep inzake tewerkstelling. In een aparte paragraaf van het prospectus zegt Suez de bestaande teams van Electrabel te willen behouden. Het bod op zich zal volgens Suez geen significante invloed hebben op de tewerkstelling binnen Electrabel en zijn dochtervennootschappen.

Wat de financiële en fiscale synergieën betreft, geeft Suez behalve het vooropgestelde bedrag van 100 miljoen euro weinig concrete informatie. De groep stelt in het prospectus dat hiervoor gedetailleerde studies nodig zijn, in overleg met Electrabel, eens het bod is afgerond.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud