Ter Beke boekt 10,8% meer nettowinst in 1e halfjaar

De specialist in vleeswaren en bereide gerechten Ter Beke heeft in de eerste zes maanden van 2006 een nettowinst geboekt van EUR 2,3 miljoen.

Dat is een stijging van 10,8% tegenover de overeenstemmende periode van 2005 (EUR 2,1 miljoen). De winststijging bleef achter bij de omzetgroei, die 29,2% bedroeg, als gevolg van margedruk, stijgende grondstofprijzen en hogere energiekosten. De nettowinst ligt in lijn met de door analisten gemiddeld verwachte EUR 2,2 miljoen nettowinst. Ter Beke verwacht dat het resultaat voor heel 2006 dit van 2005 zal evenaren. 'We willen beleggers ergens een houvast geven, aangezien er dit jaar toch behoorlijk wat gebeurt bij Ter Beke', zegt gedelegeerd bestuurder Luc De Bruyckere. 'Er zijn de kosten verbonden aan de overname van Pluma, de investeringen voor de expansie van de bereide gerechten Come a Casa in Frankrijk, de prijzendruk vanwege de retailers, de stijging van de prijs voor varkensvlees en de hogere energieprijzen die ons EUR 700.000 kosten.

Ondanks dit alles streven we naar een stabiel resultaat. De winst per aandeel zal wel tijdelijk dalen, als gevolg van de nieuwe aandelen die we voor de overname van Pluma uitgaven.' Na de Pluma-deal steeg het aantal uitstaande aandelen Ter Beke met een kwart, tot 1,72 miljoen.De omzet kwam in het eerste halfjaar uit op EUR 149,3 miljoen, tegen EUR 115,5 miljoen een jaar eerder. De toename is hoofdzakelijk een gevolg van de fusie van Ter Bekes vleeswarendivisie met de Pluma-groep. Pluma wordt sinds 1 april geconsolideerd en telt dus voor 2 maanden mee in de resultaten.

Zonder Pluma tekende de vleeswarendivisie een lichte omzetstijging op. In de divisie bereide gerichten beantwoordde de omzetstijging volledig aan de verwachtingen, zegt Ter Beke in een persbericht. Aparte cijfers voor beide divisies geeft de groep niet.Het bedrijfsresultaat groeide met 7,1% tot EUR 4,2 miljoen, beter dan de EUR 3,9 miljoen waar analisten op rekenden. In de divisie bereide gerechten houden de grote retailers druk op de prijzen, wat druk zet op de marges.

Voorts heeft Ter Beke te lijden onder hogere grondstofprijzen en de sterke stijging van de energieprijzen. Er zijn ook een aantal meerkosten door technische investeringen in Wanze. De resultaten van Pluma voldoen aan de verwachtingen.Ter Beke realiseerde in het eerste halfjaar een bedrijfskasstroom (ebitda) van EUR 11,05 miljoen, een stijging met 19,1% tegenover het voorgaande jaar.De groep investeerde in de eerste jaarhelft voor EUR 7 miljoen in haar vestigingen. Het totale investeringsbedrag dat voor 2006 is voorzien, wordt opgetrokken tot EUR 16,5 miljoen. Dit is volgens Ter Beke nodig "omdat de omzetstijging in de divisie bereide maaltijden versnelde investeringen in bijkomende capaciteit noodzaakt".

Ter Beke geeft voor het eerst ook meer concrete verwachtingen voor het boekjaar. Bij de publicatie van de jaarresultaten 2005 zei de groep enkel een 'verdere endogene omzetgroei' te verwachten. Nu gaat Ter Beke er van uit dat het resultaat over 2006 dit van 2005 zal evenaren, op voorwaarde dat de marktomgeving niet verslechtert. Bij deze prognose is ook rekening gehouden met een aantal eenmalige kosten, onder meer voor de fusie van de vleeswarendivisie met Pluma. Ter Beke behaalde over 2005 een nettowinst van EUR 5,95 miljoen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud