Tessenderlo Chemie bespaart 20 miljoen euro via energiezuinige investeringen

Tessenderlo Chemie (TC) nam dinsdag een gloednieuw elektrolyseproces via membranen in gebruik om chloor te maken. Het chemiebedrijf vernieuwde ook de productie van monovinylchloride, de basis van pvc.

(tijd) Daardoor bespaart TC tot 20 procent op de energiekosten. Vanaf 2007 dalen de productiekosten van chloor bij TC met 20 miljoen euro. Frank Coenen, directeur chemie: 'Tessenderlo Chemie keert in alle opzichten terug naar de kern van zijn ontstaan, efficiënt chloor produceren zowel technisch als economisch.'

'Tessenderlo Chemie keert in alle opzichten terug naar de kern van zijn ontstaan, efficiënt chloor produceren zowel technisch als economisch. Samen met de investering van 150 miljoen euro in nieuwe procedés voert TC in West-Limburg dit najaar ook een saneringsplan door dat 197 jobs kost', zegt Frank Coenen, directeur chemie van TC. De membraantechnologie om zout te splitsen in chloor en natriumhydroxide (NaOH) verbruikt 20 procent minder elektriciteit tegenover het kwikprocedé. TC gebruikt via zijn elektrolyseproces tot 1,5 procent van het Belgische stroomverbruik. Maar ook de verdere stap om die chloor te mengen met ethyleen tot monovinylchloride (MVC) gebeurt op een energie-efficiënte manier. Alle warmte die vrijkomt, wordt optimaal benut, zegt Coenen.

20 miljoen euro

'Door die nieuwe technologie en het saneringsplan bespaart TC in 2007 tot 20 miljoen euro bij de productie van chloor in Tessenderlo', zegt Coenen. Daarmee wordt TC weer rendabel en zullen de fabrieken van West-Limburg weer positief bijdragen aan de kasstroom van het bedrijf. 'De jongste drie jaar leefde West-Limburg van subsidies van het moederhuis', zegt Coenen. Over het saneringsplan voor het personeel in West-Limburg wordt donderdag gestemd in de raad van bestuur van TC. Vrijdag wordt het plan aan de ondernemingsraad voorgesteld. Vanaf volgende week starten dan de onderhandelingen met de sociale partners voor een concrete invulling. 'Het saneringsplan van TC wordt het eerste van die omvang in België dat moet voldoen aan de criteria van het Generatiepact. We zullen maximaal mensen moeten herplaatsen en beter begeleiden dan vroeger in hun zoektocht naar een nieuwe job. Het brugpensioen wordt niet uitgesloten, maar wordt voortaan een noodoplossing', stelt Coenen.

De investering, gekoppeld aan de sanering is een eerste grote stap om TC weer concurrentieel te maken, maar het vormt geen eindpunt. 'Er worden nog veel kleine aanpassingen uitgevoerd', zegt Coenen. De grondige sanering was mogelijk door de chloorproductie in Tessenderlo weer globaal te bekijken. De productie van MVC werd vroeger enkel door de Limburgse Vinylmaatschappij (LVM) gecontroleerd. LVM was aanvankelijk een joint venture met DSM, dat door TC werd uitgekocht. Maar LVM werd apart geleid. De chemiedivisie en LVM worden voortaan samen geleid door Frank Coenen. Tegelijk is het 90-man sterke managementteam van de chemiepoot van TC van Brussel naar Tessenderlo verhuisd, vlakbij de fabriek. 'Dat zal een efficiënter beleid mogelijk maken, meent Coenen.

Milieuvergunning

TC omkadert dit vernieuwde beleid met de bouw van een elektriciteitscentrale op zijn terrein met een capaciteit van 400 MW. Het project wordt uitgevoerd door T-Power, waarin TC een belang heeft van 33 procent, evenveel als Siemens en Advanced Power. Dat project van 250 miljoen euro zit op schema. Het moet vanaf 2009 operationeel zijn. TC zou tot een derde van de stroom afnemen. Coenen hoopt dat het bedrijf via die directe levering van op het eigen terrein de netkosten en de transportkosten kan uitsparen. De onderhandelingen met Elia daarover lopen nog.

Tegelijk heeft TC een aanvraag ingediend voor een milieuvergunning op 20 jaar. De huidige vergunning loopt slechts tot 2011. 'Het is economisch onverstandig zulke zware basisinvesteringen te verrichten met een wettelijk perspectief van slechts enkele jaren. De milieuvergunning op 20 jaar is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor de toekomst van TC, zegt Coenen.

VDB

(foto belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud