Think-Media - revisoren geven onthoudende verklaring bij jaarverslag

(tijd-nieuwslijn) - Op de algemene vergadering van Think-Media hebben de revisoren een onthoudende verklaring bij het jaarverslag gegeven. Ze hadden vooral problemen met de goodwill-waarde van de aangehouden participaties van EUR 13,6 miljoen.

De revisoren vinden dat de waardering van vele participaties van Think-Media de reele economische waarde overtreft. Ze willen dat hierop minwaarden worden geboekt. Daarnaast was de geconsolideerde rekening te laat ingediend. Eerder hadden de revisoren een afkeurende verklaring gegeven. Voorzitter Dekelver, en enkele aandeelhouders, protesteerden. Ze blijven erbij dat de waarde in de boeken minstens de waarde vertegenwoordigt tegen dewelke de participaties zouden kunnen worden verkocht. 'Wij doen ons werk', zei Van Geet fijntjes. De discussie werd beklonken met een stembeurt waarbij zowel de jaarrekeningen als de verslagen van de commissarissen werden goedgekeurd en iedereen met een kwijting op zak weg kon.

Maurice De Velder, de voormalige gedelegeerd bestuurder en hoofdaandeelhouder, was via zijn vennootschap Levius vertegenwoordigd. Op de 142.030 neergelegde aandelen, waren er 78.230 aandelen van de vennootschap Livius van De Velder. De Velder mag dan wel sinds 22 april in de gevangenis vertoeven op beschuldiging van valsheid in geschrifte, koersmanipulatie, witwaspraktijken en inbreuken op de transparantiewetgeving, hij had vanuit de cel de uiteindelijke controle over de vergadering. Het Livius-pakket was goed voor 55 procent van de neergelegde aandelen en 60 procent van de stemgerechtigde aandelen, zodat De Velder zichzelf kwijting kon verlenen. De raad van bestuur had voorgesteld om de stemming uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de resultaten van het gerechtelijk onderzoek. Tony Gram, de nieuwe hoofdaandeelhouder, was niet op de algemene vergadering aanwezig.

Frank Van Damme, financieel directeur van Think-Media, zei in de marge van de algemene vergadering dat hij hoopt dat nu een woelig jaar is afgesloten en dat de groep zich nu vooral op haar eigen activiteiten kan richten. Over de gerechtelijke onderzoeken wou hij niets kwijt. Wel zei hij dat Think-Media reeds klachten heeft ingediend tegen partijen die onjuist over Think-Media hebben bericht. Hij gaf aan dat Think-Media weinig schulden heeft en alleen nog een krediet bij Dexia heeft lopen.

Van Damme bleef bij het voornemen dat alle dochters dit jaar winst moeten maken (in 2001 maakten ze nog allemaal verlies). Volgens hem loopt de verkoop bij De Vrije Pers (P-Magazine, Che) goed. Ook merkt Think-Media dat de reclamemarkt zich herstelt. Alleen 4FM zou financieel hinder ondervonden hebben van de commotie rond Think-Media.

SD/RDW

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud