Thomson verkleint nettoverlies in 2005

(tijd-nieuwslijn) - De Franse elektronicagroep Thomson, die diensten en systemen aanbiedt voor de media- en entertainmentsector, heeft over 2005 een nettoverlies geleden van 573 miljoen euro. Dat is iets minder dan het onder Franse GAAP-boekhoudnormen geboekde nettoverlies van 636 miljoen euro over 2004. Het verlies is volledig te wijten aan verliezen bij activiteiten die intussen werden verkocht of zullen verkocht worden. Voor 2006 verwacht Thomson weer een positief resultaat te kunnen neerzetten, zegt de groep in een persbericht.

Thomson realiseerde in 2005 een omzet van 5,691 miljard euro tegen 6,036 miljard euro in 2004. De omzet uit de kernactiviteiten Media & Entertainment (M&E) bedroeg 5,428 miljard euro tegen 4,968 miljard euro in 2004. Voor wisselkoersen bedroeg de toename 8,5 procent.

De M&E-activiteiten realiseerden over 2005 een bedrijfswinst (ebit) van 505 miljoen euro tegen 575 miljoen euro in 2004. Dat levert een ebit-marge op van 9,3 procent, wat licht hoger is dan op 2 februari aangegeven. De groep had dan een ebit-marge die gelijk is aan of hoger dan 9 procent in het vooruitzicht gesteld.

De niet-strategische activiteiten leden op ebit-niveau een verlies van 123 miljoen euro, tegen -109 miljoen euro in 2004. Dit betekent dat de geconsolideerde winst uit voortgezetten activiteiten, voor belastingen en financiele lasten, 382 miljoen euro bedraagt tegen 466 miljoen euro een jaar eerder.

De winst uit voortgezette activiteiten bedraagt 176 miljoen euro, tegen 324 miljoen euro in 2004. De activiteiten die intussen zijn verkocht of verkocht zullen worden leden een verlies van 749 miljoen euro tegen -885 miljoen euro in 2004. Dit resulteert in een nettoverlies van 573 miljoen euro over 2005.

Thomson zit nu halverwege een herstructureringsplan over twee jaar. In 2005 spitste de groep zich toe op de uitstap uit niet-strategische activiteiten en investeringen in de kernactiviteiten M&E. In 2006 wil Thomson zijn kostenbasis verbeteren, een betere klantenservice bieden en winst boeken. Op operationeel vlak streeft Thomson naar een omzetgroei van meer dan 8,5% en een ebit-marge van de M&E-activiteiten die eveneens hoger is dan 8,5%. De impact van de niet-strategische voortgezette activiteiten op de totale winst zou in 2006 kleiner moeten worden.

Thomson stelt voor over 2005 een dividend uit te keren van 0,30 euro. Dat getuigt van het vertrouwen van de raad van bestuur in de toekomstvooruitzichten van de groep.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud