TNT haalt lager dan verwacht bedrijfsresultaat

Het Nederlandse post- en expressbedrijf TNT heeft in het derde kwartaal van 2007 een operationeel resultaat (ebit) gerealiseerd van 258 miljoen euro. Dit is lager dan de 263 miljoen euro waar vijf analisten gepolst door het nieuwsagentschap Betten gemiddeld op hadden gerekend.

(tijd) Over dezelfde periode een jaar eerder kwam het resultaat nog uit op 257 miljoen euro.

De nettowinst uit gecontinueerde activiteiten kwam over het afgelopen kwartaal uit op 166 miljoen euro tegenover 169 miljoen euro in het afgelopen jaar.

De omzet groeide met 10,5 procent van 2.397 miljoen euro naar 2.648 miljoen euro, dat is min of meer in lijn met de verwachtingen van analisten die op 2.644 miljoen euro hadden gerekend.

De omzetgroei bij Express kwam uit op 14 procent. In Europa bleef volgens TNT de volumegroei goed terwijl er in de rest van de wereld een versnelling van de volumegroei plaatsvond. De marge exclusief acquisities kwam uit op 8,8 procent. In het afgelopen kwartaal steeg het bedrijfsresultaat bij de divisie Express van 128 miljoen euro naar 134 miljoen euro. Analisten gingen bij Express echter uit van 142 miljoen euro.

Bij Post werd een omzetgroei gerealiseerd van 4,8 procent. Daarbij nam het volume bij European Mail Networks met 34 procent toe. Het bedrijfsresultaat liet een stijging zien van 3,8 procent naar 136 miljoen euro. Daarmee overtreft TNT de analistenverwachtingen bij het Postbedrijf. Zij rekenden om een ebit van 128 miljoen euro.

Kijkend naar de toekomst gaat TNT bij de divisie Express uit van een omzetgroei van rond de 15 procent. De verwachting ten aanzien van de operationele marge is gehandhaafd op een bandbreedt van 9-10 procent.

Bij Post wordt een totale omzetgroei verwacht in de bandbreedte van 'mid-single-digit' met een operationele marge van ongeveer 17,5 procent.

TNT zal naar verwachting een al eerder aangekondigde nieuw aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen euro rond half november starten. Een eerste tranche zal 200 miljoen euro bedragen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud