Toyota boekt bijna 40% meer winst

Toyota heeft de winst in het eerste kwartaal van het fiscale boekjaar 2006/2007 met 39,2% opgevoerd tot 371,5 miljard yen. Dat heeft de Japanse autofabrikant vandaag bekendgemaakt. De omzet steeg in de genoemde verslagperiode met 13,2% in vergelijking tot hetzelfde tijdsbestek in 2005 tot 5,64 biljoen yen.

(tijd) Volgens senior managing director Takeshi Suzuki zijn de sterk gestegen omzet en winst 'het resultaat van de wereldwijde inspanningen om plannen te implementeren, die aan het begin van dit fiscale jaar werden opgesteld'.

De geconsolideerde autoverkopen bedroegen in het eerste kwartaal 2,09 miljoen, een toename van 143.000 vergeleken met het voorgaande kwartaal. In het thuisland Japan daalde het aantal verkochte auto's met 7.000 in vergelijking met het laatste kwartaal van het voorgaande boekjaar tot 543.000.

Het marktaandeel in Japan is in het eerste kwartaal van het lopende verslagjaar gestegen met 1,5% tot 46,5%. Ondanks de lagere verkopen wist Toyota in Japan wel een hoger operationeel resultaat te behalen. Dit kwam hoofdzakelijk door hogere productievolumes als gevolg van de sterk gestegen buitenlandse vraag.

Gemeten over de gehele Aziatische regio daalde het aantal verkochte auto's met 36.000 in het eerste kwartaal tot 193.000. Vooral in Indonesie en Taiwan had Toyota te kampen met afnemende belangstelling. De operationele winst in Azie daalde bijna met een kwart tot 30 miljard yen.

In Noord-Amerika wist Toyota 747.000 auto's te slijten, een plus van 106.000 ten opzichte van een kwartaal eerder. Met name de gerestylde modellen van de RAV4, de nieuwe Yaris en de FJ Cruiser bleken onder Amerikanen populair. Het operationale resultaat in Noord-Amerika steeg dusdanig hard, dat het de start-up kosten van de nieuwe fabriek in Texas volledig dekt.

In Europa steeg het aantal verkochte auto's met 52.000 tot 308.000. In de rest van de wereld bracht Toyota in totaal 28.000 meer auto's aan de man.

Toyota gaat er nog steeds vanuit dat het aantal wereldwijd verkochte auto's over het volledige boekjaar dat eindigt op 31 maart 2007 8,45 miljoen zal bedragen. Ook de eerder afgegeven prognoses voor wat betreft de omzet- (22,3 biljoen yen) en winstverwachting (1,31 biljoen yen) blijven onverminderd van kracht.

(foto belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud