Umicore verhoogt winstverwachtingen

(tijd-nieuwslijn) - De non-ferrogroep Umicore verhoogt voor de derde keer dit jaar de winstverwachtingen. De groep verwacht nu over heel 2004 een recurrente bedrijfswinst voor afschrijving van goodwill te boeken van zo'n 300 miljoen euro. De vorige verwachting bedroeg 280-290 miljoen euro. Die nieuwe prognose kan enkel worden verstoord als de marktvoorwaarden op korte termijn grondig zouden veranderen.

Dat meldt de groep in een persbericht. In het derde kwartaal boekte Umicore opnieuw een sterke omzet en een sterke resultaatontwikkeling.

In de kopermarkt zette de positieve ommekeer zich door in het derde kwartaal. Dankzij een stijging van de verwerkings- en raffinagelonen zijn de vooruitzichten op korte en middellange termijn aanzienlijk beter geworden. De afzet bleef gestaag groeien.

In de business group Nieuwe Materialen lagen de volumes hoger dan vorig jaar, maar konden het groeiritme en de uitzonderlijke prestaties van het eerste halfjaar niet worden aangehouden. Deze vertraging was verwacht.

Bij Edelmetaalproducten en Katalysatoren was de afzet bevredigend in de meeste sectoren. Edelmetaalproducten profiteerde van de herstructurering van de raffinageoperaties na de overname van PMG.

De zinkmarkt werd gekenmerkt door prijsschommelingen. Umicore maakte gebruik van piekperiodes op de markt om haar strategisch indekkingsprogramma voor 2005 uit te breiden.

De groep breidde in het derde kwartaal ook haar indekking tegen schommelingen van de Amerikaanse dollar uit. Hierdoor is nu ongeveer tweederde van de blootstelling van Umicore ingedekt tegen een gemiddelde wisselkoers van 1,13 dollar per euro.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud