Vakbonden De Post furieus over vingerwijzing Johnny Thijs

De vakbonden bij De Post zijn niet te spreken over een brief die topman Johnny Thijs (foto) naar de 34.000 werknemers heeft gestuurd. In het document stelt Thijs dat het ziekteverzuim te hoog ligt en het bedrijf jaarlijks 117 miljoen euro kost. De vakbonden worden bedolven onder de boze mails.

(belga) "Als er duidelijk sprake is van misbruik, zijn we genoodzaakt alle nodige maatregelen te treffen", schrijft Johnny Thijs in de brief die hij naar de 34.000 werknemers van De Post stuurde. "Het wordt hoog tijd dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen.

"De vakbonden reageren woedend. "Ik ben geen dokter en mijnheer Thijs ook niet, dus als iemand een ziektebriefje indient moet dat worden gerespecteerd", stelt Jozef De Doncker van ACOD. "Met zijn brief schoffeert de topman de werknemers die echt ziek zijn. Als hij dan toch twijfelt aan de echtheid van de ziektebriefjes, moet er ernstig met de artsen worden gepraat die ze schrijven.

"De cijfers die Thijs noemt, worden niet weerlegd door de vakbonden. Volgens de Postbaas steeg het absenteïsme in juni tot 8,67 procent en kostten de afwezigheden het bedrijf vorig jaar 117 miljoen euro."Dat is mogelijk", zegt De Doncker. "Als de directie beslist om de controles te verbeteren, zijn wij daar voorstander van, maar een brief als deze is absoluut geen oplossing.

"De vakbonden vrezen dat de personeelsleden elkaar zullen gaan controleren en met de vinger wijzen. "Thijs ontketent mogelijk een heksenjacht op zieke werknemers. Mensen die thuis zitten zullen zich geviseerd voelen.

"Ook over een reorganisatie bij de bedienden zijn de vakbonden niet te spreken. Driehonderd tot vierhonderd werknemers krijgen een nieuwe baan in het bedrijf. "We wisten dat die er zou komen, maar de directie heeft ons beloofd dat ze pas volgend jaar zou plaatsvinden." De top van het bedrijf ontkent dat de belofte werd gemaakt.De medewerkers die door de reorganisatie worden getroffen, zijn veelal veertigplussers en kijken er volgens de bonden tegen op om nog een nieuwe job aan te leren. "Als die mensen zich slecht in hun vel voelen, gaat het absenteïsme mogelijk nog meer de hoogte in", besluit De Doncker.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud