Verkoop Delvita weegt op kwartaalresultaat Delhaize - update

De supermarktgroep Delhaize realiseerde in het derde kwartaal van 2006 een lager dan verwachte nettowinst van 45,3 miljoen euro. Dat is bijna een halvering vergeleken met de 89,7 miljoen euro winst in dezelfde periode een jaar eerder en fors beneden de verwachtingen van analisten. Die hadden gemiddeld gerekend op een winst van 98 miljoen euro voor de periode. Per verwaterd aandeel daalde de nettowinst van 0,91 tot 0,47 euro.

(tijd) De scherpe daling van het resultaat is grotendeels te wijten aan de geplande verkoop van de Tsjechische dochter Delvita. Met het oog op die verkoop boekte Delhaize al een bijzonder waardeverminderingsverlies van 59,3 miljoen euro. Delhaize zegt overtuigd te zijn dat er meerdere kandidaat-kopers zijn voor Delvita. 'De desinvestering zal ons toelaten onze middelen te concentreren op markten met een hoger potentieel', zegt gedelegeerd bestuurder Pierre-Olivier Beckers in een persbericht.

'We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van Delvita met een andere Tsjechische distributeur zal leiden tot een

gezamenlijke entiteit met een sterkere concurrentiepositie in deze markt', voegt Beckers er aan toe.

De geruchten dat Delhaize de Delvita-winkels zou willen verkopen, doken voor het eerst op in de lente van dit jaar. De Tsjechische poot van Delhaize had eind 2005 94 supermarkten in portefeuille.

Het in het derde kwartaal geboekte waardeverminderingsverlies houdt geen rekening met een positief cumulatief omrekeningsverschil voor wisselkoersen van ongeveer 22,3 miljoen euro, dat als een opbrengst zal geboekt worden op de datum van de daadwerkelijke verkoop, voegt Delhaize er aan toe.

Het resulaat werd nog door andere elementen beinvloed. Zo gaf de installatie van nieuwe informatiesystemen in België, die moeten leiden tot nauwkeuriger informatie over marges, voorraden en leverancierschulden, een onverwachte negatieve impact op de brutowinst ten belope van 13,3 miljoen euro. Maar anderzijds daalden de kosten met 13,8 miljoen dollar door een verlaging van de geplande kosten voor pensioen- en winstdeelnameplannen bij de Amerikaanse dochters Food Lion en Sweetbay/Kash n' Karry.

Over een mogelijke toenadering tot de Nederlandse sectorgenoot Ahold werd zoals verwacht niets gemeld. De fusieplannen, die door beide bedrijven nooit zijn bevestigd of ontkend, zouden volgens de krant Financial Times minstens voorlopig afgeblazen zijn.

Delhaize boekte in het derde kwartaal een omzet van 4.812,6 miljoen euro, vergeleken met een omzet van 4.682,2 miljoen in het derde kwartaal van 2005. Het bedrijf bevestigde ook zoals verwacht door analisten de omzetverwachtingen voor het hele jaar. Aan stabiele wisselkoersen geeft dat een omzetgroei van 4,5 tot 5,5 procent, een omzetgroei op vergelijkbare basis in de VS van 2,5 tot 3,0 procent, een groei van de bedrijfswinst tussen 4 en 6 procent en een groei van de nettowinst van 8 tot 12 procent.

'Delhaize presteerde in het derde kwartaal opnieuw heel sterk', zegt Beckers. 'Tijdens het derde kwartaal boekten we immers opnieuw een record inzake organische omzetgroei sinds meer dan 5 jaar.'

De activiteiten in de VS, goed voor ruim driekwart van de omzet van Delhaize, droegen in het derde kwartaal 4,4 miljard dollar (3,5 miljard euro) bij. Dat betekent een stijging met 5,1 procent vergeleken met een jaar eerder. Die stijging komt vooral op rekening van Food Lion en Hannaford. De vergelijkbare omzet steeg met 3,1 procent, en dat is boven de door analisten verwachte 2,7 à 3,0 procent.

De bedrijfsmarge van de Amerikaanse activiteiten steeg met 43 basispunten tot 5,8 procent van de omzet, terwijl analisten mikten op een marge van 5,2 procent. Zonder de kostenvermindering met betrekking tot de pensioen- en

winstdeelnemingsplannen van Food Lion en Sweetbay/Kash n' Karry, zou de bedrijfsmarge gestegen zijn tot 5,5 procent.

In het derde kwartaal van 2006 opende Delhaize 6 nieuwe supermarkten in de VS. Eén Kash n' Karry-winkel werd gesloten.

Bij Hannaford werden maatregelen genomen om de kosten structureel te verminderen. Dat liet Hannaford toe zijn prijspositie te versterken.

Delhaize België boekte in het derde kwartaal een omzet van 1,1 miljard euro, een stijging van 6,9 procent tegenover 2005. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 4,3 procent, door 'merchandisinginitiatieven en een verbeterde prijsperceptie bij de klanten'. Het marktaandeel van Delhaize België steeg tijdens het derde kwartaal lichtjes.

De bedrijfsmarge van Delhaize Belgie daalde evenwel van 4,2 tot 2,8 procent, hoofdzakelijk door de vermindering van de brutowinst met 13,3 miljoen als gevolg van de invoering van nieuwe informatiesystemen. Zonder deze lasten zou de bedrijfsmarge 4,1 procent bedragen. Het bedrijfsresultaat daalde met 28,2 procent tot 30,4 miljoen euro en steeg met 3,2 procent zonder de impact de informatiesystemen.

De omzet in Griekenland steeg met 15,3 procent en in de groeimarkten (Roemenie en Indonesie) met 13,5 procent, en dat is meer dan verwacht. De groeimarkten boekten wel een bedrijfsverlies van 0,2 miljoen euro.

Delhaize laat ook weten zijn verkoopnetwerk dit jaar met ongeveer 83 winkels uit te breiden tot 2.719 (nog inclusief de Tsjechische activiteiten).

Delhaize plant voor 770 miljoen euro investeringen, waaronder zowat 700 miljoen dollar voor de Amerikaanse activiteiten van de Groep.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud