VGP trekt eind november naar Euronext Brussel

De vastgoedonderneming VGP trekt eind november naar de beurs voor een kapitaalverhoging van 150 miljoen euro. Een derde van de aandelen wordt naar Euronext Brussel en de beurs van Praag gebracht. De rest blijft in handen van de stichters.

Jan Van Geet (links) en Bart Van Malderen

(tijd) - Bart Van Malderen (ex-Ontex) en Jan Van Geet behouden daarvan elk 40 procent, hun Tsjechische partner Prochàzka 20 procent. KBC en ING doen de plaatsing.

Het nieuws van de beursgang komt niet als een verrassing. Deze krant meldde begin september dat een beursgang het meest waarschijnlijke scenario was. Met de ingezamelde 100 à 150 miljoen euro wil VGP vanuit zijn thuisbasis Tsjechië een netwerk van logistieke en semi-industriële parken uitbouwen in Centraal-Europa.

@premium

Volgend jaar wil het bedrijf 120 miljoen euro investeren, het jaar nadien 130 miljoen euro. 'Mogelijk wordt het nog meer, want we groeien vandaag sneller dan in ons businessplan is vooropgesteld', stelt Jan Van Geet. De verkoop van de gebouwde complexen is niet aan de orde. 'We willen wat we bouwen ook in portefeuille houden. We zitten op de beste locaties. We verwachten dat de rendementen voor logistiek en semi-industrieel vastgoed op deze markten nog zullen dalen, waardoor de bestaande panden nog in waarde stijgen', benadrukt Van Malderen.

Dit jaar wordt 140.000 m² opgeleverd. De komende jaren wil het bedrijf 200.000 à 300.000 m² logistiek en semi-industrieel vastgoed per jaar op de markt brengen.

Er is een sterke structurele vraag naar logistiek vastgoed op de thuismarkt Tsjechië. 'Ik zie daar de eerste vijf jaar niet onmiddellijk verandering in komen. De markt rond Praag is en blijft heel sterk. We zijn in ons marktsegment marktleider. In het derde kwartaal hadden we een marktaandeel van 74 procent van de nieuw verhuurde gebouwen. De koopkracht stijgt er snel, maar is er nog relatief laag, zodat veel van de groei wordt vertaald in bijkomende vraag naar consumptiegoederen en dus ook naar veel vraag naar logistiek', zegt Jan Van Geet.

Om toch minder afhankelijk te worden van Tsjechië wil VGP de komende jaren geleidelijk ook actiever worden op andere markten in de regio. Dit jaar bouwt VGP zo'n 250.000 m². De helft daarvan gebeurt vandaag nog in Tsjechië. De rest is onder constructie in de Baltische staten, Slowakije, Hongarije en Roemenië. 'Roemenië heeft vandaag alles om de komende jaren de nieuwe groeimarkt van de regio te worden', benadrukt Bart Van Malderen.

Sommige klanten willen een oplossing binnen drie maanden. Het is daarom belangrijk om over een stevige grondbank te beschikken met vergunde gronden. Eind augustus had VGP een grondbank van 2,3 miljoen m², waarvan de helft al in eigendom. Op de andere helft was er een optie. VGP gaat pas over tot de aankoop van een grond zodra het over een bouwvergunning beschikt. De voorbije weken zijn enkele belangrijke bouwvergunningen binnengehaald. Jan Van Geet gaat ervan uit dat VGP eind dit jaar 2 miljoen m² grond in eigendom zal hebben en een optie op nog eens een 500.000 à 700.000 m² gronden.

'We hebben onze gronden kunnen verwerven tegen sterk uiteenlopende prijzen, variërend van 15 à 17 euro per m². Er zit een belangrijke meerwaarde op die moeilijk te schatten is, maar belangrijk moet zijn. Een gemiddelde waarde van 50 euro per m² is zeker niet te optimistisch', stelt Van Geet. Dat betekent dat de grondvoorraad van VGP alleen al een waarde zou hebben van 100 miljoen euro. De totale waarde van het bedrijf kan men vandaag ruwweg schatten op 300 à 450 miljoen euro.

In 2007 rekent VGP op 5 miljoen effectieve huurinkomsten, in 2008 op 12 miljoen euro (waarvan vandaag 90 procent is getekend) en in 2010 op 30 miljoen euro. De huurprijzen zijn er goed. Gemiddeld 4 euro per m² per maand. Dat is te vergelijken met de prijzen in België. De huurcontracten hebben een gemiddelde looptijd van 6,3 jaar. VGP hoopt in 2009 een eerste dividend uit te keren.

@endpremium

PLU

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud