Vinck en ACV willen duidelijkheid over opsplitsing spoorwegen

(belga) - De regering moet dringend meer duidelijkheid scheppen en meer garanties geven omtrent de opsplitsing van de spoorwegen. De onduidelijkheid vanuit de regering vertraagt het sociaal overleg tussen bonden en directie. Dat verklaarden spoorbaas Karel Vinck en vakbondsman Michel Bovy van ACV Transcom dinsdag op een bijeenkomst van de ACV-afdeling Gent-Eeklo in Gentbrugge. Maar over het aantal afvloeiingen voorzien tegen eind 2005 blijven Vinck en Bovy het oneens.

De onduidelijkheid vanuit de regering over de geplande opsplitsing van de NMBS in een infrastructuurbeheerder en een exploitant blokkeert het sociale overleg. De splitsing komt er op vraag van Europa en is voorzien in het ontwerp van programmawet. Volgens Michel Bovy van ACV Transcom biedt de splitsing onvoldoende garanties voor een eenvormig statuut voor de werknemers en voor een eenvormige sociale dialoog. 'De onduidelijkheid vanuit de politiek, en meer bepaald van minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (s.pa), interfereert met het sociaal overleg. Wij vragen dringend muurvaste garanties', stelt Bovy.

Spoorbaas Vinck begrijpt de vakbondseis en verwijt de regering ook 'wispelturigheid'. 'Er moeten dringend KB's komen die het eenvormige sociale statuut en de sociale dialoog garanderen. Zoniet kan ik mij inbeelden dat men ermee dreigt de spoorwegen plat te leggen', zo verklaarde een opvallend openhartige Vinck tegenover de driehondertal aanwezigen. Toch wil Vinck naar eigen zeggen niet te veel tijd verliezen. Hij hoopt in januari tot een overeenkomst te komen. 'Elke maand die we verliezen wordt de put groter, maar veel hangt af van de dynamiek vanuit de regering', aldus Vinck.

Over het aantal afvloeiingen die er tegen eind 2005 bij de NMBS volgen, blijft er echter onenigheid. Vinck spreekt van 4.500 afvloeiingen tegen eind 2005. Bovy stelt dat er maximaal kan sprake zijn van 3.000 afvloeiingen. 'Om alles te realiseren zoals in het plan voorzien is, zullen er tegen eind 2005 4.500 afvloeiingen moeten gebeuren. Het cijfer van 3.000 dat de vakbonden noemen is te laag', aldus Vinck. Belangrijkste discussiepunten op dat vlak blijven de vertrekvoorwaarden en de mogelijkheden tot reconversie. Vinck - een groot voorstander van reconversie - pleit voor herscholingen via opleidingscentra terwijl vakbondsman Bovy sterke twijfels heeft over de effectiviteit van de reconversiemaatregelen. Dit is en blijft één van de hete hangijzers binnen het sociaal overleg. Zowel Bovy als Vinck benadrukten echter ook hun gemeenschappelijke bekommernis om te zorgen voor een herstructurering waarbij de veiligheid en de dienstverlening verzekerd blijven. Vinck verklaarde daarnaast ook dat het een 'heel domme beslissing is geweest in het verleden om de bonden uit de bestuursorganen van de NMBS te weren'. Hij werd daarin - vanzelfsprekend - bijgestaan door vakbondsman Bovy.

Tot slot benadrukte Vinck dat indien de regering terugkomt op haar afspraak om in de toekomst 7,4 miljard euro schulden van de NMBS over te nemen, men een kruis kan maken over de NMBS.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud