Vrije beroepers vechten tegen papieren bierkaai

foto HH ©Inge Yspeert/Hollandse Hoogte

Advocaten, accountants, architecten en andere beoefenaars van vrije beroepen besteden ruim een vijfde van hun tijd aan paperassen en formulieren. Onder meer een effectieve integratie van alle vrije beroepen in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) zou de administratieve rompslomp kunnen vereenvoudigen.

Ruim 20 procent van hun tijd kunnen vrije beroepers niet besteden aan hun cliënten of patiënten. Dat concludeert de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen uit een rondvraag bij 420 van haar leden in Vlaanderen en Brussel. Het blijft vechten tegen de papierbergen. Een echte integratie in de KBO zou helpen. In principe moet dat sinds 1 juli 2009 het geval zijn, maar zeker bij de medische beroepen zijn er nog die niet automatisch opgenomen worden of waar er nog noodzakelijke gegevens ontbreken.

Voorts spreken zes op de tien ondervraagden zich uit voor een beperking van de beroepsaansprakelijkheid. Dat zou volgens hen het beroep aantrekkelijker houden voor nieuwkomers. Nu zijn veel vrije beroepers nog onbeperkt persoonlijk aansprakelijk. Zich verzekeren is niet voor alle beroepsgroepen verplicht, en wie het al wil, betaalt vaak erg hoge verzekeringspremies. Voor de architecten is dit enkele jaren geleden deels opgelost doordat zijn via bepaalde vennootschapsvormen mogen werken, maar voor veel andere beroepen geldt dit (nog) niet.

Eveneens zes op de tien denken dat de eenmanspraktijk in de toekomst zal verdwijnen. Voor 64 procent moeten meerdere disciplines in de praktijk gebundeld worden.

De crisis heeft vrij weinig vat gehad op deze beroepsgroepen. Vier op de tien hebben evenveel werk dan tevoren, 22 procent heeft zelfs meer werk. Onder meer de 'cijfer'- en juridische beroepen kregen meer werk. Enkel voor de vrije beroepen in de bouw, zoals de architecten, is het beeld anders.

De waardering van de cliënt en patiënt zit goed, vinden zes op de tien ondervraagden. Ook al is er een heel duidelijke tendens dat die veeleisender en beter geïnformeerd zijn dan enkele jaren geleden.

De FVIB stelt de resultaten vandaag voor op de Dag van het Vrije Beroep. ER

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud