WDP: 'Potentieel ligt in leegstand'

Vastgoedbevak WDP heeft de netto courante winst in het boekjaar 2009 met 18,5 procent zien stijgen tot 34 miljoen euro. De bevak gespecialiseerd in semi-industrieel en logistiek vastgoed keert een nettodividend uit van 2,50 euro per aandeel. Voor 2010 verwacht WDP een netto courante winst tussen 37 en 39 miljoen euro. 'De focus ligt nu op het verbeteren van onze bezettingsgraad. Ons potentieel ligt nu in de leegstand', zegt financieel directeur Joost Uwents bij de presentatie van de jaarresultaten.

(tijd) - Over 2009 realiseerde WDP een netto courante winst van 34 miljoen euro tegenover 28,7 miljoen euro in 2008. De stijging is te verklaren door de forse stijging (+17%) van de huurinkomsten tot 54,12 miljoen euro en een daling van de kosten. 'In het moeilijke jaar 2009 konden we onze portefeuille toch voor een bedrag van ongeveer 100 miljoen euro uitbreiden', zegt Uwents. Per aandeel boekte WDP een netto courant resultaat van 3,14 euro per aandeel, waardoor de bevak een nettodividend kan uitkeren van 2,50 euro per aandeel, evenveel als over 2008.

Op nettobasis bleef WDP nipt uit het rood met een winst van 437.410 euro. Dat is de verklaren door een boekhoudkundige minwaarde van 10,9 miljoen euro op de rente-indekkende instrumenten. De vastgoedportefeuille werd met 26,8 miljoen euro neerwaarts herzien. Uwents is er van overtuigd dat de grote minwaardes op de portefeuille achter de rug liggen. 'In het laatste kwartaal hebben we de portefeuille met slechts 1 miljoen euro neerwaarts moeten herzien', klinkt het.

De vastgoedportefeuille bedroeg op 31 december 869,5 miljoen euro in vergelijking met 773,2 miljoen euro in 2008. De stijging is de resultante van enkele belangrijke tansacties zoals de DHL-deal, waarbij het vastgoed van DHL gekocht werd door middel van een inbreng.

De bezettingsgraad nam wel fors af: van 99 procent eind 2008 naar 92 procent eind 2009. De daling met 7 procent is op te delen in een daling met 4,2 procentpunt in de bestaande portefeuille en een daling met 2,8 procentpunt door de oplevering van niet voorverhuurde projecten. De verdere ontwikkeling van de niet voorverhuurde projecten werd inmiddels on hold gezet. Los daarvan heeft WDP een aantal voorverhuurde projecten in ontwikkeling die in 2010 opgeleverd worden. Die zullen jaarlijks 3,2 miljoen euro aan de omzet bijdragen.

'De leegstand wordt onze focus in 2010', klinkt het. In 2010 komen immers voor 48.000 vierkante meter aan huurcontracten op vervaldatum. Dat kan leiden tot een daling van de bezettingsgraad met maximum 3 procentpunt. Met de meeste van de klanten is WDP in gesprekken voor een verlenging van de huurcontracten. 'Daar ligt voor ons het potentieel in 2010. Een verbetering met 1 procent van de leegstand, resulteert in een groei van de verhuurde oppervlakte met 2,5 procent', verduidelijkt voorzitter Marc Duyck.

De schuldgraad is tegenover een jaar eerder gedaald van 63,04 procent tot 55,25 procent. WDP heeft geen plannen om te schuldgraad terug op te trekken. Reeds in 2009 werd 100 procent van de uitbreiding van de portefeuille gefinancierd met eigen vermogen. 'We komen van 63 procent', zegt Duyck. 'Het is pas sinds de kredietcrisis dat de schuldgraad dermate als een risico wordt ervaren. Op dit moment hebben we geen behoeft om hoger dan die 55 procent te gaan.'

Vooruitzichten

Vooruitblikkend naar 2010 ziet WDP de netto courante winst stijgen naar minimaal 37 miljoen euro en maximaal 39 miljoen euro. 'Die 37 miljoen euro hebben we nodig om een stabiel dividend te verzekeren', legt Uwents uit. 'Alles wat daarboven komt is mooi meegenomen.'

Stijn Demeester

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud